Construction Products Regulation

(EU) NO 305/2011 (CPR)

Contruction regulation

Resumé

 • Ændringer vil der føres tilsyn med fra 1. juli 2013: CE-mærkning bliver obligatorisk for produkter som er dækket af en harmoniseret europæisk standard (hEN) eller en European Technical Assessment (ETA).
 • Ved brug af harmoniserede tekniske data vil leverandører konkurrere på lige vilkår
 • Rådgivere er ansvarlige for at beslutte om ETA3 / hEN1 er relevant for applikationen som produkt er tiltænkt / projekteret til.
 • En ETA3 er kun gyldig for det som produktet er testet for, f. eks.:
 •  Hvis en leverandør har en ETA3 for et M10 gennemstiksanker, så kan man ikke entydigt forvente at ETA også dækker dimensionen M12.
 •  Hvis en leverandør har en ETA3 for en brandlukning med ét kabel som gennemføring, så kan man ikke entydigt forvente at ETA også dækker 10 kabler

Hvad er Construction Products Regulation?

Via Construction Products Regulation (CPR) – som fuldt ud opretholdes pr. 1. juli 2013 – vil CE mærkning blive obligatorisk. Alle leverandører af produkter som er dækket af en harmoniseret europæisk standard (hEN) eller en European Technical Assessment (ETA) skal sikre en CE-mærkning af disse produkter.

Et af nøgle-aspekterne af CPR er at harmonisere:

 • De metoder og vurderinger som indgår i test af produktet
 • Udarbejdelse af en Ydeevne-dekleration (Declaration of product performance, DoP)
 • System for overensstemmelses-vurdering af bygge-varer

Det vil IKKE påvirke nationale bygnings-reglementer.

Ved denne mere ensformige måde at informere omkring tekniske data, så skal dette gerne muliggøre lettere produkt-valg for rådgivende ingeniører / entreprenører / bygherrer. 

CE mærkning i forbindelse med CPR

CE-mærkning muliggør at et produkt kan sælges lovligt på markedet i European Economic Area (EEA). Dette betyder ikke implicit, at produktet kan anvendes til den enkelte applikation.

CE-mærkning indikerer at produktet er i overenstemmelse med dets Ydeevne-deklaration (DoP) som producenten skal udarbejde. Dette kan variere I henhold til den harmoniserede tekniske specifikation som omfatter produktet:

 • Bekræftelse af opnåelse af en minimum performance eller tærskel.
 • Den aktuelle performance (en deklareret værdi)
 • En hel klasse af aktuelle performances (deklarerede værdier)

Det er vigtigt at enhver rådgivende ingeniør og entreprenør forstår de relevante performance krav der er til produktet:

 • Annex ZA.3 I hENs og en sektion i EAD for ETAs forklarer hvordan CE-mærkning gribes an.
 • CE-mærkning er en deklaration for at produktet imødekommer alle de nødvendige krav til en hEN eller EAD.

 

Construction regulation

Hvad betyder det for parterne?

Tilsynsførende autoriteter vil i højere grad skulle være klar over betydningen af CE mærkningens betydning for byggevarer – og reelt at det at et produkt er godkendt ikke er nok i sig selv, men snarere hvad dækker den egentlige godkendelse over.

Tilsynsførende autoriteter, rådgivende ingeniører og entreprenører skal følge introduktionen af hENs / EADs og ændringer til bygnings-reglementer og tilhørende dokumenter. 

Ansvaret for at sikre at et produkt har de rette karakteristika for en given applikation ligger hos den rådgivende ingeniør, entreprenør og/eller det lokale byggesaglige tilsyn.

Informationen indeholdt i ydeevne-deklarationerne (Decleration of Product performance, DoP) muliggør for alle parter at foretage en lettere og konsistent sammenligning af produkter. Alle producenter skal følge de samme retningslinjer for test af produkter og hvordan de opstiller information om produktet.

Importører og distributører skal dermed også selv sørge for at følge alle gældende regler. Navne og kontaktinformationer på importører og distributører skal fremgå på produktet, produktets forpakning eller medfølgende dokumenter.

Importører og distributører skal dermed gøre følgende:

 • Tilbageholde et produkt fra markedet hvis de mener at produktet ikke er i overensstemmelse med ydeevne-deklaration (DoP)
 • Udlevere / fremsende al relevant dokumentation når der foretages et salg
 • Sikre at produktet fastholder det overensstemmelse med ydeevne-deklarationen (DoP) efter opbevaring og distribution
 • Sætte al relevant information omkring et produkt til rådighed når / hvis dette udbedes af en national bygge-inspektions autoritet.

Hvad gør Hilti for at leve op til kravene?

Pr. 1. juli 2013 vil alle Hiltis produkter der er lanceret på det det danske marked og som er dækket af en hEN1 eller ETA3 have en Ydeevne-deklaration (DoP) og være CE mærket. Disse dokumenter fremsendes automatisk til Hiltis kunder hver gang de bestiller produktet, enten til den aktuelle køber, eller en central person udvalgt af virksomheden. Virksomhederne kan også aktivt fravælge fremsendelse af dokumenter, men er oplyst om at de dermed selv så står for at være i besiddelse af rette dokumentation.

Dog, hvis produktet “kun” falder i kategorien EAD2, da er det fortsat en frivillig beslutning hos producenten om de vil forsøge tests for at opnå et ETA3 for det produkt – og dermed er CE-mærkning for dette produkt ikke pr. automatik obligatorisk for dette produkt..

Fokuspunkter:

 • Alle Hilti produkter som falder under hEN1 eller som har en ETA3 vil være CE-mærket
 • En kopi af Ydeevne-deklarationen (DoP) for ethvert produkt gjort tilgængeligt på det danske marked som er CE-mærket skal leveres til en køber enten i papirform eller i elektronisk format
 • En ydeevne-deklaration (DoP) skal gøres tilgængelig i det lokale sprog
 • En papir-version af Ydeevne-deklarationen (DoP) skal udleveres til køber når / hvis denne udbeder det.

Hilti er forberedt på ændringerne i lovgivningen

 • Alle Hilti produkter der er reguleret af en harmoniseret europæisk standard (hEN1) vil være i overensstemmelse og bære CE-mærkatet ved juli 2013
 • Hilti vil fortsætte med at tage en ledende rolle i bygge-industrien ved at teste vores produkter i henhold til tekniske standarder når en EAD2 eksisterer for at opnå den mest udvidede portefølje af produkter med ETA3 i branchen.
 • Alle produkter der allerede har en ETA vil få deres ETA3 forlænget og opdateret med Ydeevne-deklarationer i hendhold med CPR af juli. 2013

 

Construction regulation

1hEN = Harmonised European Standard. Hilti products covered by a hEN include wood nails (EN 14592) and drywall screws (EN 14566).

2EAD = European Assessment Document, similar to European Technical Approval Guidelines under the Construction Products Directive (CPD).

3ETA = European Technical Assessment, similar to European Technical Approval under the Construction Products Directive (CPD).

Construction regulation

Del