VORES MILJØANSVAR

Vi sætter krav til os selv

Hilti environmental responsibility

For os er innovation og miljøbeskyttelse to sider af samme sag.

Hele vejen gennem designet af vores bygninger og vores globale drift bestræber vi os på at mindske vores CO2-aftryk og minimere vores miljøpåvirkning.

Vores miljømål er sat i overensstemmelse med de globale ISO 14001-standarder for miljøstyring. Vi holder omhyggeligt øje med alt, hvad vi gør og sikrer, at vi omsætter vores mål til praksis, uanset hvor i verden vi arbejder.

Vi kræver også af vores partnere, at de værner om miljøet, så vi kan leve op til vores forpligtelser i hele værdikæden.

Hilti environmental footprint

MILJØVENLIGE PRODUKTER OG TEKNOLOGIER

Miljøbevidsthed starter fra det øjeblik, hvor vi begynder at forske i nye produkter, og den følger med gennem hele udviklingsfasen.

Alle vores designs til nye produkter tager højde for brugen af ressourcer og udledning i hele produktets livscyklus og i deres udviklingsfase.

Vi forbedrer ressource- og energieffektiviteten, vi øger produkternes levetid, og vi anvender komponenter og emballage af materialer, som kan genbruges.

Vi hjælper også til med genbrug af vores produkter. For eksempel kan vores kunder i EU gratis indlevere deres gamle Hilti-produkter i vores butikker, så vi kan genbruge dem eller bortskaffe dem på en sikker måde.

Derudover anvender vi livscyklusanalyser (LCA) til at evaluere, om vores adfærd stemmer overens med vores miljømål. Analysen omfatter vores produkters fuldstændige miljøpåvirkning fra udvinding af råmaterialer til produktion, anvendelse og genbrug. Alle disse informationer kan også hjælpe vores kunder med at forbedre deres egen miljøbalance.

GRØNT BYGGERI

Hilti green building Krøyers Plads Copenhagen Denmark

Teknologier til grønt og bæredygtigt byggeri

Vi vil være med til at gøre byggesektoren grønnere og hjælpe vores kunder med at skabe miljøvenlige bygninger.

Vi kan for eksempel levere miljødata om vores produkter, så kunderne kan se, hvordan produkterne kan bidrage til deres grønne byggeri.

Det kan gøre dem i stand til at nedbringe deres CO2-udledning og brug af energi, vand og ressourcer og hjælpe dem med at reducere sundhedsrisici og risikoen for miljøforurening.

Vi sørger for, at vores teknologier er miljøvenlige og designet og produceret til at bidrage til, at kunderne kan efterleve de internationale standarder for grønt byggeri, for eksempel BREEAM, HQE, DGNB og LEED.

For eksempel har vi skabt produkter, som reducerer mængden af flygtige organiske stoffer i luften, blandt andet vores brandsikringssystemer og kemiske ankre. Derudover har vi designet en prisbelønnet borehammer med en markant reduceret miljøpåvirkning, eftersom den kan fremstilles helt uden spild.

Derudover ligger produkterne i vores Clean-Tec-sortiment langt over de gældende krav.

MILJØVENLIGE BYGNINGER OG TRANSPORT I EGNE RÆKKER

Vi følger naturligvis også selv de standarder, som vi hjælper vores kunder med at følge.

Vi leder konstant efter nye veje til at blive mere miljøvenlige og reducere vores CO2-udledning og vores energi- og vandforbrug på vores fabrikker, kontorer og transporter.

Vi er godt på vej. Her er nogle eksempler på, hvad vi har gjort:

• Østrig: Produktionsanlæg i Thüringen

Cirka 80 % af den elektricitet, som vi anvender til produktion og logistik og i vores administrationslokaler stammer fra vedvarende energikilder, det vil sige vandkraft, vindkraft og biomasse.

• Tyskland: Hiltis hovedkvarter

Vi får nu al vores varme fra et kommunalt biomasseanlæg i nærheden, og vi har installeret 60 solcellepaneler på taget af vores kantinebygning.

• Liechtenstein: Logistikcenter i Nendeln og kontor i Schaan

Vi anvender geotermisk energi til opvarmning og køling og er nu i stand til at genvinde cirka 70 % af spildvarmen fra vores ventilationssystemer. Derudover har vi installeret store solcellepaneler.

MERE OM HILTI

Hilti compliance and business ethics

COMPLIANCE OG FORRETNINGSETIK

Flere oplysninger
At være medarbejder i Hilti

MEDARBEJDER I HILTI

Flere oplysninger
Hilti core purpose and values

FORMÅL OG VÆRDIER

Flere oplysninger

Del