Sådan kan software til værktøjsstyring booste produktiviteten og sænke omkostningerne

i byggesektoren

software til værktøjsstyring

Dårlig værktøjsstyring er et stort problem i byggesektoren, som spilder dine medarbejderes tid og øger dine omkostninger.

Virksomheder i byggeriet bruger i gennemsnit 90 timer om måneden på at lede efter deres værktøj på byggepladserne. Denne spildtid kan have stor indflydelse på driftseffektiviteten og, i sidste ende, bundlinjen.

 Der findes mange måder at løse problemet på, men den mest effektive løsning, som fungerer på tværs af hele din virksomhed, er at vælge software til værktøjsstyring. I dette blogindlæg ser vi nærmere på, hvordan et digitalt system kan booste produktiviteten og reducere omkostningerne.

Øget transparens

Selvom byggebranchen er helt fremme i skoene, når det gælder byggematerialer, er byggebranchen ifølge McKinsey Global Institutes brancheindeks for digitalisering den næstmindst digitaliserede sektor i verden. Det betyder, at et stort antal byggefirmaer stadig bruger manuelle værktøjsstyringssystemer såsom papir og blyant eller enkle regneark til at holde styr på deres værktøj.

 Det fungerer måske i mindre virksomheder, men manuelle metoder kommer hurtigt til kort, når virksomheden (og mængden af værktøj og materiel) vokser. Det skyldes, at denne type system ikke sikrer nogen transparens i din værktøjsstyring. Med et manuelt system er det ikke muligt at holde styr på, hvor dit værktøj er – værktøjet forsvinder ud af syne, når det udveksles mellem medarbejderne og byggepladserne i løbet af en arbejdsdag.

 Et manuelt system til værktøjsstyring afhænger desuden ofte af en specifik person. Hvis vedkommende er væk (for eksempel på grund af ferie eller sygdom), er der måske ingen anden, der ved, hvor værktøjet er, og så kan systemet let kollapse.

Software til værktøjsstyring håndterer disse problemer ved at give dig et fuldstændigt indblik i din værktøjspark. I et digitalt system er udstyrets status langt mere synlig, eftersom alt er logført og opdateret. Det eliminerer også presset på enkeltindivider, fordi ansvaret for værktøjsstyringen hviler på dem, der bruger værktøjet og den person, der står for at administrere værktøjet.  

Effektiv administration

Administration af værktøjsstyring kan være et ekstremt tidskrævende arbejde. Værktøj kan være spredt over flere byggepladser, lagerbygninger og medarbejdere, og et manuelt system til administration af et så komplekst system vil derfor være yderst tids- og arbejdskrævende.

 I et manuelt system skal alt gøres af én person, som altså skal indtaste i regneark og holde dem opdateret, tjekke og holde øje med dokumentation, sørge for opdateret efterlevelse af bestemmelser og arrangere inspektioner (samt en hel masse andet). Alt dette kræver mange arbejdstimer, som kunne være brugt bedre på opgaver med et højere investeringsafkast.

Ud over al den tid, som de administrative medarbejdere skal bruge på det manuelle system, skal håndværkerne også spilde værdifuld tid på at opspore udstyr. Når håndværkere har brug for et stykke værktøj og ikke har adgang til et digitalt system, skal de ringe rundt for at lokalisere det, og det er ikke en effektiv måde at arbejde på. 

Et digitalt system gør værktøjsstyringen både på og uden for byggepladsen langt mere effektiv for alle involverede parter. Administrativt personale behøver ikke længere at udfylde regneark eller overvåge papirarbejde, idet det opdateres og administreres automatisk inden for softwaren. I et digitalt værktøjsstyringssystem kan man finde værktøj på minutter i stedet for timer, så håndværkerne hurtigt kan lokalisere og få fat i det værktøj, der skal bruges til hver enkelt opgave. 

overholdelse af love og bestemmelser

Ud over at koste værdifuld tid kan en manuel tilgang til værktøjshåndtering desværre også føre til kostbare fejl. Hvis du glemmer en arbejdsmiljøcertificering eller inspektion (hvilket man nemt kommer til i et manuelt system), risikerer du at få en stor bøde, som du nemt kunne have undgået ved at bruge et mere effektivt system. 

 I forbindelse med installationen af et værktøjshåndteringssystem hjælper din leverandør dig med at indlæse alt værktøj og materiel, der skal administreres, i programmet. Dette inkluderer: 

  • Arbejdsmiljøcertificering

  • Medarbejdercertificering og kursusplaner

  • Datoer for betaling af vægtafgift

  • Oplysninger om medlemskab i faglige organisationer

  • Returdatoer for lejet udstyr og ressourcetildeling for byggepladser

For hvert af disse punkter er der angivet en dato, som viser, hvornår du skal foretage dig noget, så inspektioner og deadlines ikke bliver glemt. Dermed kan du skære unødvendige arbejdstimer fra og samtidig holde styr på administrative fornyelser og sikre overholdelse af gældende love og bestemmelser.

Software til værkstøjsstyring kan hjælpe dig med at sænke omkostningerne og booste produktiviteten i hele din virksomhed ved at reducere tidsspilde og gøre det nemmere for håndværkerne at finde det rigtige værktøj. Ved at investere i denne type system kan du spare tid og penge, sænke dine omkostninger og øge rentabiliteten. 

Download vores gratis guide til, hvordan du kan øge produktiviteten. Den hjælper dig med at optimere din værktøjspark ved hjælp af effektiv lagerstyring, som vil øge produktiviteten i hele din virksomhed.

Del