3 årsager til HAVS på byggepladser, og hvordan de kan undgås

3 causes of havs on construction sites

Ansatte i forskellige roller bliver udsat for forskellige risici. 

Som kontormedarbejder har man for eksempel langt mindre risiko for at få brandsår end som kok, men der findes en række uheld og skader, som er fælles for alle professioner, og her ligger faldulykker altid helt i top. I byggesektoren er der dog en anden type skade, der optræder hyppigt: hånd-arm vibrationssyndrom (HAVS). Antallet af overskridelser af grænseværdierne for hånd-arm vibrationer på byggepladser siges at have steget med en tredjedel i det seneste år, og det er dermed et emne, der står højt på entreprenørfirmaernes dagsorden. 

Eftersom arbejdsmiljø stadig får større betydning i byggebranchen, vil vi derfor fremhæve tre årsager til HAVS på byggepladser og forklare, hvordan de kan undgås.  

1) Brug af håndholdt el-værktøj eller andet vibrerende udstyr i længere tid ad gangen

Arbejdstilsynet anbefaler, at arbejdsgivere bør monitorere medarbejderne for at få et indblik i, hvor længe de bruger specifikke typer værktøj i løbet af en typisk dag eller uge. Når du har indsamlet data om den aktuelle opgave, kan du vurdere den sandsynlige vibrationsbelastning for en opgave, og om der er en risiko for, at den overskrider aktionsværdien eller grænseværdien.

Når du har fundet ud af det, kan du fokusere på at iværksætte praktiske tiltag, som kan mindske vibrationsbelastningen og de deraf følgende risici. Vibrationsbelastningen kan minimeres på mange forskellige måder, for eksempel ved at man altid bruger det rigtige værktøj til opgaven, bruger værktøjet i kortere tid ad gangen ved at tage pauser og udføre andre opgaver, og undgår at gribe eller presse værktøjet hårdere end nødvendigt.

2) Holde eller arbejde med maskiner der vibrerer

Hvis du arbejder i byggebranchen, ved du, at man nogle gange er nødt til at bruge vibrerende maskiner, for eksempel mejselhammer, rystepudser, vinkelsliber og slagboremaskine. Det er dog vigtigt at udføre tiltag, som kan forhindre for store vibrationsbelastninger eller mindske aktuelle symptomer. For eksempel bør alle arbejdsgivere og medarbejdere tjekke værktøjet før brug for at sikre, at det er korrekt vedligeholdt og i fungerende stand, så man undgår øget vibration på grund af fejl eller slitage. En anden mulighed er at anvende værktøj med aktiv vibrationsreducering (AVR) såsom vores mejselhammer TE 3000-AVR. 

Hiltis AVR-teknologi består af flere fjedre og tapper, som effektivt kobler håndtagene i siden fra værktøjets aktive del. Vibrationerne i hammerens længderetning mindskes af en dæmpningsmekanisme, og vibrationerne reduceres yderligere af kontravægte. Det resulterer i en maskine, som føles lettere end den burde i forhold til den kraft, den leverer, og som har en triaksial vibrationsværdi, som gør, at Hilti med rette kan hævde, at de kan øge produktiviteten takket være klassens bedste eksekveringstid.

3) Ignorering af risikoen for HAVS

Ligesom med så meget andet kan du vælge at lukke ørerne, men uden metoder til forebyggelse skal HAVS-problemerne nok dukke op før eller siden. Derfor er det altafgørende, at man ikke bare mindsker overdrevet brug af værktøj og maskiner med høje vibrationsniveauer, men også har sunde arbejdsmiljøpraksisser på byggepladsen. Man kan for eksempel fremme blodcirkulationen ved hjælp af handsker, hat, vandtæt tøj og varmepuder, som holder medarbejderne varme og tørre. Man kan også prøve at skære ned på rygningen, eftersom det hæmmer blodcirkulationen. Derudover kan man massere og bevæge fingrene, når man holder pauser. 

I skal altså kunne overkomme disse årsager for at sikre pålidelige og velfungerende processer, som mindsker risikoen for HAVS og øger produktiviteten på byggepladsen. 

Del