Sådan laver du en konsekvensberegning over kvalitetsværktøj

produktivitet på byggepladsen

Der er et stort økonomisk pres på byggebranchen, og der er en hårfin balance mellem omkostningsreduktion og øget effektivitet. For indkøbsfunktionen er billigere værktøj en nem måde til at nedbringe de direkte omkostninger, men konsekvenserne for produktiviteten kan med tiden skabe betydelige problemer. Denne fremgangsmåde reducerer anskaffelsesomkostningerne, men køb af billigere alternativer kan føre til forskellige indirekte omkostninger i form af ekstra vedligeholdelse og reparationer samt betydeligt lavere produktivitet og øget nedetid på byggepladsen. En investering i kvalitetsværktøj kan ikke kun hjælpe en virksomhed med at forbedre produktiviteten, men den kan også sænke de samlede omkostninger. Hvis du er interesseret i at finde ud af, om det kan betale sig at købe værktøj af højere kvalitet til dine medarbejdere, er her nogle vigtige faktorer at overveje:

1. Pålidelighed

Pålidelighed er en vigtig faktor både i forhold til produktivitet og omkostninger. I sidste ende kræver værktøj af højere kvalitet mindre vedligeholdelse. Det går sjældnere i stykker, og det hjælper med at holde nedetiden nede på et minimum. Pålidelighed handler ikke kun om produktets kvalitet, det handler også om at give folk det rigtige værktøj til opgaven. Det er vigtigt, at medarbejderne udstyres med det rigtige værktøj til den konkrete opgave. På grund af økonomiske begrænsninger må medarbejdere ofte nøjes med værktøj, der ikke passer til opgaven. Ud over at gøre arbejdet vanskeligere, belaster det også udstyret mere. Det kan give øgede vedligeholdelsesomkostninger, som kan undgås ved at have en værktøjspark af højere kvalitet. Ud over højere reparationsomkostninger stiger nedetiden, og produktiviteten på byggepladsen falder. Dette er der som regel ikke plads til i projektets tidsplan. Det kan give forsinkelser i projektleverancen og føre til økonomiske tab, blandt andet i form af dagbøder.

2. Sikkerhed

Ifølge Arbejdstilsynet forpligtes virksomheder til at sørge for et sikkert arbejdsmiljø til deres medarbejdere. Her spiller værktøj en vigtig rolle for byggebranchen. Optimeret værktøj fungerer efter de højeste sikkerhedsstandarder og har en lang række forbedrede sikkerhedsfunktioner til at beskytte medarbejderne. Mere avanceret værktøj kan opsamle overskydende støv og reducere vibrationer fra værktøjet. Desuden nedbringer det risikoen for at snuble over ledninger, og brugeren beskyttes mod elektrisk stød. Det kan give en række fordele for medarbejderne, især når arbejdet foregår i loftshøjde, da de kan arbejde længere uden at nå grænsen for vibrationer i arme og hænder.

En undersøgelse fra de britiske sundheds- og sikkerhedsmyndigheder (HSG245) viser, at en række sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige hændelser opstår på grund af dårlig håndtering af værktøj eller udstyr, der bruges til andre formål end dem, det er særligt beregnet til. Når der bruges værktøj, der ikke egner sig til opgaven, bliver værktøjets sikkerhedsfunktioner mindre effektive. Det giver højere risiko for personskader hos brugerne. Hvis en medarbejder får en skade efter længere tids brug af værktøj af ringe kvalitet eller uegnet værktøj, er virksomheden ansvarlig og kan retsforfølges med risiko for store bøder.

3. Effektivitet

Effektivitet er også en væsentlig faktor, der ikke afspejles i værktøjets anskaffelsesomkostninger. Som ovenfor nævnt har værktøj, der er beregnet til en bestemt opgave, særlige sikkerhedsfunktioner, der skal garantere sikker brug af værktøjet i længere tid. For effektiviteten betyder det, at et optimeret værktøj kan bruges i længere tid end et billigere alternativ. Når man sikrer, at medarbejderne udstyres med det rigtige værktøj til opgaven, bliver de mere produktive, nedetiden nedbringes, og der bliver færre forsinkelser. Ud over at øge effektiviteten på byggepladsen bliver selve værktøjsparken også mere effektiv, når der bruges værktøj af højere kvalitet. Dette skyldes, at der ikke skal anskaffes så mange eksemplarer af det enkelte værktøj, når det ikke skal repareres så ofte, og i sidste ende bruges der også mindre lagerplads og arbejde i forbindelse med vedligeholdelse.

En mere effektiv værktøjspark nedbringer de samlede omkostninger med betydelige besparelser på skjulte omkostninger som f.eks. vedligeholdelse, administration, leje af erstatningsværktøj og produktivitetstab på grund af værktøj, der hurtigt mister effektivitet eller overhales af mere moderne teknologi. Der er betydelige fordele ved at have værktøj af højere kvalitet i din værktøjspark med optimeret værktøj, der øger pålideligheden, sikkerheden og effektiviteten, samtidig med at de samlede omkostninger nedbringes.

Produktivitetseksperter

Hos Hilti har vores produktivitetseksperter hjulpet tusindvis af kunder med at optimere og strømline deres værktøjspark og digitalisere styringen af deres værktøj og materiel for at holde skjulte omkostninger på et minimum for at øge den samlede produktivitet. Med over 75 års brancheviden kan vores produktivitetseksperter hjælpe dig med at forstå de direkte og de skjulte omkostninger fra din værktøjspark. Vi kan hjælpe dig med at gennemføre de ændringer, som holder din produktivitet i top og dine omkostninger i bund.

Del