Lange værkstedstider?

Sådan forkorter du dem

lange værkstedstider

Når værktøj anvendes dag ud og dag ind på byggepladsen, vil det af og til gå i stykker og skulle til reparation. Desværre resulterer lange værkstedstider ofte i store projektforsinkelser, som kan gå hen og blive dyre. Man kan næppe undgå, at værktøj går i stykker, men man kan gøre en indsats for at mindske den tid, hvor værktøjet er til service og reparation. 

Din virksomhed benytter måske allerede en eller anden form for fleet management, men det er ikke sikkert, at den udbyder, I arbejder med, tilbyder låneværktøj eller en garanteret reparationstid, hvilket kan føre til utroligt meget nedetid.   

Hvad er årsagen til lange værkstedstider for værktøj?

Lange værkstedstider skyldes dårlige processer, både hos værktøjsleverandøren og in-house. Manglende kommunikation samt lange transport- og reparationstider bidrager til denne langsommelige proces, som kan gå ud over den overordnede produktivitet.

In-house-processer

Når værktøj går i stykker på byggepladsen, er reparationsprocessen ofte unødigt tidskrævende, dyr og måske endda usikker på grund af dårlig kommunikation og ledelse. Det fører til lange værkstedstider, når værktøjet omsider kommer til reparation.

 På byggepladser får defekt værktøj ofte lov til at stå urørt hen, indtil nogen informerer ledelsen om problemet, eller indtil nogen lægger det ind på lageret, hvor det som regel får lov til at ligge længe. Det skyldes, at virksomheder har en tendens til at samle ødelagt udstyr, indtil de har et vist antal fra den samme leverandør, som kan sendes til reparation samtidig. Den fejlagtige tanke bag dette er ofte, at man sparer tid ved at samle værktøjet og foretage en samlet bestilling i stedet for at reparere værktøjet med det samme.  

Det er typisk sådan, at mere og mere værktøj ender på lageret, for uden en effektiv serviceudbyder er det som regel for dyrt at reparere et enkelt stykke værktøj, hvilket tvinger virksomhederne til at lade det ødelagte værktøj ligge og samle støv. Det kan give flere problemer: 

– Værktøj, der ligger på lageret, bliver ikke brugt og genererer dermed ingen indtjening, hvilket kan være katastrofalt for både effektiviteten og de langsigtede udgifter på byggepladsen. 

– Det kan være nødvendigt at reparere værktøj, så snart det går i stykker, da der kan opstå flere problemer, hvis det ligger på lager. Ofte glemmer man alt om værktøj, der ligger på lageret, og så har man det ikke, når man skal bruge det.  

Det kan føre til, at virksomheden er nødt til at bruge sit reserveudstyr, hvilket ikke er optimalt for større virksomheder. De bør i stedet samarbejde med virksomheder, som minimerer servicetiden til et minimum og tilbyder låneværktøj, så nedetid elimineres. Du skal også sørge for, at det værktøj, du råder over, er sikkert. Det gør du ved at sikre, at alt værktøj er udstyret med den seneste sikkerhedsteknologi. For eksempel har meget værktøj sikkerhedsforanstaltninger såsom Active Torque Control (ATC) eller støvsugermoduler, som er designet til at forhindre ulykker på byggepladsen og langvarige skader.  

Hvis dit værktøj ikke har disse funktioner, risikerer du, at de ikke efterlever de gældende regler, hvilket kan svække dine arbejdsmiljøstandarder og gøre dig ansvarlig, hvis der skulle ske en ulykke. For at undgå disse interne problemer bør du først og fremmest sikre dig, at alt dit værktøj er korrekt vedligeholdt og holdes opdateret ved hjælp af regelmæssige tests. For at reducere nedetid og forbedre effektiviteten bør man som virksomhed dog samarbejde med værktøjsleverandører med en garanteret servicetid.  

Din virksomhed benytter måske allerede en eller anden form for fleet management, men det kan godt betale sig at skifte til en leverandør, som tilbyder låneværktøj, mens I venter på at få jeres værktøj repareret eller serviceret. Hvis dit værktøj bliver serviceret hurtigt, bliver dit arbejde ikke forsinket så meget, og låneværktøj kan hjælpe dig med at udføre arbejde af høj kvalitet.  

Værktøjsproducentens processer

Lange værkstedstider skyldes ikke kun dårlige in-house-processer – værktøjsproducenter bidrager i høj grad også til forsinkelser på grund af langsom service.  

Når ødelagt værktøj omsider bliver sendt til reparation, kan en fuld service tage flere uger på grund af transporten og kommunikationen mellem virksomhederne, hvilket er utroligt ineffektivt. Værkstedet kan ligge mange kilometer fra byggepladsen, så der skal bruges lang tid på at transportere værktøjet, hvilket går ud over projekttiden og mindsker produktiviteten. Derudover er der også en længere tilbudsproces, som finder sted, inden værktøjet sendes til reparation for at få afklaret, om det kan betale sig at reparere værktøjet, eller om det bare skal skiftes ud. Når værktøjet ankommer til værkstedet, kan det tage leverandøren et par dage at finde fejlen, vurdere skaden, beslutte, hvad der skal repareres og derefter udføre servicen. Denne langsommelige proces forlænger den periode, hvor værktøjet ikke er på byggepladsen og derfor ikke er i brug, hvilket er utroligt ineffektivt.  

Når værktøjet er blevet repareret, kan der gå lang tid, før det bliver afhentet og leveret til byggepladsen. De fleste producenter sender bare værktøjet tilbage til det lokale depot, hvilket indebærer, at nogen fra din virksomhed er nødt til at hente det. Så bliver det registreret på lageret, og først derefter kommer det tilbage til byggepladsen. Det kan forlænge nedetiden med flere dage, fordi man skal vente på, at værktøjet bliver hentet. Tiden, der bruges på transport og afhentning af værktøj, kan forhindre, at projektet kører på skinner og være ekstremt frustrerende for den person, der får til opgave at aflevere og hente værktøjet. En måde at undgå disse problemer på er at købe værktøj fra en større virksomhed med en garanteret servicetid. Så går der kortere tid, fra man booker reparationen, til man får værktøjet tilbage.  

For at forbedre den samlede proces er virksomheden dog nødt til at få styr på de interne processer for håndtering af ødelagt værktøj. De skal vænne sig af med at lægge værktøjet til bunke og i stedet benytte sig af en virksomhed, som tilbyder en ”3 dage eller gratis”-service.  

Hvilke konsekvenser har lange værkstedstider?

Dårlige interne og eksterne processer kan have katastrofale følger for den overordnede produktivitet på grund af to centrale faktorer:

Tid

 – Hele reparationsprocessen (både internt og eksternt) kan være ekstremt langsommelig. De forskellige administrative opgaver i processen kan føre til lang nedetid, som har en negativ indvirkning på den overordnede produktivitet på grund af en række projektforsinkelser, som nemt kan undgås. 

– Transport mellem værksted og byggeplads (og de tidsmæssige omkostninger ved dette) er tid, som kunne have været brugt på at arbejde i stedet for at håndtere ødelagt værktøj. Det kan undgås, hvis kunden har en serviceaftale med værktøjsleverandøren, så de henter værktøjet og afleverer det igen efter reparationen, hvilket fjerner lageret som mellemstation og giver kortere nedetid.

Pris

 
  • Det er ikke bare ineffektivt, men også dyrt at skulle investere i lejeudstyr eller nyt værktøj fra job til job. Udgifter til udskiftning og reparation af ødelagt udstyr er ikke bare unødvendige, men er også reglen snarere end undtagelsen for virksomheder, som ikke har udstyr med en praktisk serviceaftale. – Det kan være dyrt at have for meget reserve- eller lejeværktøj, eftersom det ikke genererer værdi, når det ligger og venter på at blive brugt. Derudover fører det til nedetid for håndværkere, som skal vente på at kunne bruge reserveværktøj. 
  • Nedetiden forlænges yderligere, når der slet ikke er noget reserveværktøj, eller det er af dårlig kvalitet. Du kan slippe for disse udgifter og problemer ved at indgå et partnerskab med en serviceudbyder, som kan låne dig værktøj, når dit eget skal repareres.   
  • Selvom reparationer måske ikke koster så meget i reservedele og arbejdstid, kan de blive ekstremt dyre, hvis skaderne er værre end forventet, så der skal bruges langt flere penge på stationært værktøj, som ikke kan anvendes. 
  • Projektforsinkelser på grund af lange værkstedstider kan også blive en dyr fornøjelse, især hvis det ødelagte udstyr medfører, at projektet ikke bliver klar til den aftalte deadline. Det kan også skade virksomhedens ry.

Hvis du vil forhindre lange værkstedstider og forbedre din virksomheds overordnede produktivitet, kan det være en god idé at tage dit valg af værktøjsleverandør op til fornyet overvejelse eller at implementere et system til værktøjsstyring.  Dermed kan du reducere servicetiden og øge produktiviteten, samtidig med at du forbedrer regelefterlevelsen på byggepladsen. Eftersom arbejdsmiljø er alfa og omega, er det vigtigt at sikre, at det ikke bliver kompromitteret af unødigt lange reparationsprocesser. 

Hvis du vil have mere information om værktøjssikkerhed, service og vedligeholdelse og læse om den bedste måde at forbedre regelefterlevelsen på i virksomheden, kan du downloade vores guide til sikkerhed på byggepladsen 2019. Den indeholder alt, hvad du skal vide om arbejdsmiljøregler og forebyggelse af arbejdsulykker, og hvordan man sikrer regelefterlevelse i virksomheden.   

Del