Sådan får du færre værktøjer, der dumper i vedligeholdelsestesten

Alt elektrisk udstyr, der har mulighed for at forårsage personskader, skal vedligeholdes og holdes i sikker stand. Byggepladser scorer meget højt på risikoskalaen, fordi der ofte udføres arbejde med faremomenter, og fordi der ofte bruges farligt udstyr.  

Derfor er det absolut nødvendigt at holde styr på sikkerheden for elværktøj og elektriske apparater for at have en god overordnet sikkerhed og en god produktivitet. Når elværktøj svigter, kan det være ødelæggende for dette mål, og derfor er det vigtigt at vide, hvorfor det ikke fungerer, og hvordan man kan nedbringe antallet af fejl.  

Hvad indgår i en vedligeholdelsestest af værktøj?

Som arbejdsgiver bør man have en risikobaseret tilgang til sikkerheden for alle elektriske apparater. Her bør man se på apparatets type, og hvad det bruges til. 

Selvom der ikke er lovkrav om inspektioner i forbindelse med værktøjsvedligeholdelse, er det klogt at vide, hvordan man gennemfører en korrekt vedligeholdelsestest. Visuel inspektionskontrol er nyttig til at opdage eventuelle problemer med værktøjet. Efter en visuel kontrol (flossede ledninger, huset omkring apparatet sidder løst, stikkene er revnede eller beskadigede) bør en specialist kunne udføre en test, der viser, om apparatet overholder sundheds- og sikkerhedsbestemmelserne, herunder jordforbindelse, ledningernes polaritet og isolationsmodstanden.  Det er en nem proces, som beviser, om dit udstyr opfylder byggepladsens sikkerhedskrav. Hvis dit udstyr vurderes til at være usikkert, er der nogle typiske årsager og måder til at afhjælpe problemerne.

Hvorfor kan et værktøj dumpe til en vedligeholdelsestest?

Der er en række almindelige årsager til, at et værktøj ikke består en vedligeholdelsestest. Som regel skyldes det skader, herunder: 

1. Skader som følge af langvarig brug: Et typisk eksempel er udtjente sliddele (små dele i motoren i et værktøj). Det kan være dyrt, alt afhængigt af skadens omfang, og kan føre til, at værktøjet simpelthen skal udskiftes. 

2. Strømproblemer: Et værktøj fungerer ikke korrekt, eller mister effekt med tiden. Det kan nedsætte produktiviteten på byggepladsen og være frustrerende for den enkelte bruger. 

3. Indvendige problemer: Dette kan være alt lige fra et motorproblem til en defekt generator (for blot at nævne nogle få), og årsagen kan ofte være svær at finde. Her koster det både arbejdstimer og penge at finde en løsning. 

Nogle af disse problemer opstår helt naturligt på en byggeplads med højt risikoniveau, og det er overraskende, hvor mange af dem der skyldes manglende kommunikation, dårlig organisering af arbejdet eller mangel på et effektivt ledelsessystem. Forbedringer på disse områder vil reducere antallet af værktøjer, der dumper til vedligeholdelsestest, og vil i sidste ende forbedre den generelle sikkerhed og sundhed på byggepladsen.  

Hvad er de bedste metoder til at få mere værktøj igennem vedligeholdelsestesten?

De bedste måder at recucere værtøj, der fejler en vedligeholdelsestest, er direkte relateret til, hvordan du arbejder med dit team og involverer omhyggelig planlægning for at sikre overholdelse af fastlagte regler. 

De falder inden for to hovedområder: 

Kommunikation 

Der skal være et system, hvor en medarbejder kan rapportere og registrere ændringer eller skader på et bestemt værktøj. Det vil sikre, at både arbejdsgiver og medarbejder er bekendt med værktøj, der benyttes ofte, samt værktøjets sikkerhedsstatus. Det øger også ansvarligheden, fordi medarbejderne er mindre tilbøjelige til at misbruge værktøjet, efterlade det uden opsyn eller bruge det forkert. 

Organisering 

Der skal føres optegnelser over hvert enkelt værktøj, som opdateres jævnligt, og som er let tilgængelige for både arbejdsgiver og medarbejder. Det vil sikre, at der er styr på alt værktøjet (hvor det er, hvem der bruger det og dets aktuelle sikkerhedsstand), så der er mindre risiko for skader og problemer med sikkerhedstest.   En god måde til at holde styr på værktøjet er med fleet management, hvor virksomheden gratis kan sende værktøj til en ekstern serviceleverandør, hvor batterier og sliddele kan udskiftes, og hvor man kan sende udskiftningsværktøj tilbage til dig. Det gør det muligt for dig at have tjek på reparationerne uden at skulle udsætte arbejdet, eller risikere yderligere skader. 

Hvis du vil vide mere om regler for elektriske apparater, og hvordan du bedst kan optimere din virksomhed til at overholde dem, kan du downloade 2019 Construction Site Safety Guide, hvor du får det fulde overblik over sikkerhed på byggepladsen, og hvordan du får din virksomhed til at overholde reglerne. I denne vejledning kan du finde mere detaljerede oplysninger om de regler, du skal overholde, gode metoder til at vedligeholde udstyret, og i sidste ende hvordan du kan forbedre overholdelsen og sikkerheden på byggepladsen.  

Del