5 tips og tricks til batterisikkerhed

Tips og tricks til batterisikkerhed
Moritz

Lithium-ion-batterier findes i alt fra telefoner og tandbørster til batteridrevne borehammere og vinkelslibere. Nu, hvor teknologien er så udbredt, kan man let komme til at overse dens svagheder. De seneste krav i forbindelse med lufttransport indikerer, at lithion-ion-batterier kræver særlig håndtering, eftersom større batterikraft giver flere anvendelsesmuligheder, men også større risiko ved fejlagtig brug og vedligeholdelse. 

 

Her får du fem tips og tricks om sikkerhed i forbindelse med lithium-ion-batterier (Li-ion) fra vores produktchef for batteridrevne værktøjer, Emilie, som kan hjælpe dig med at få dine batterier til at yde bedre og holde længere. Lithium-ion-batterier er nemlig sikre, når de håndteres korrekt. 

1) Ulykker med lithium-ion-batterier skyldes oftest forkert brug og manglende vedligeholdelse

Det er ingen overdrivelse at sige, at forkert brug og manglende vedligeholdelse er de mest almindelige årsager til uheld med lithium-ion-batterier. For eksempel at man bruger batterier til at hamre med, bruger dem til inkompatible enheder eller prøver at bryde ind i batterihuset. Ovenstående er blot nogle få eksempler på forkert brug, som kan føre til alvorlige ulykker, for eksempel hvis temperaturen og trykket i én eller flere Lithium-ion-celler løber løbsk og stiger over det niveau, som battericellen kan tåle, så batteripakken lækker farlige kemikalier og afgiver giftig røg. I værste fald kan batteriet bryde i brand. 

 

→ En modificeret batteripakke kan føre til beskadigede celler og ødelagt elektronik.

Please enter alternative text here (optional)

2) Temperaturen er altafgørende for lithium-ion-batterier

Temperaturen er en vigtig faktor, når det gælder batteripakker. Generelt er det sikkert at bruge lithium-ion-teknologi ved temperaturer mellem -20 °C og 60 °C. For at give brugerne ro i sindet har professionelle batteridrevne systemer indbygget elektronik og software, som forhindrer dem i at fungere ved usikre temperaturforhold. Batterier tåler dog ikke høje temperaturer ret godt, og hvis de bruges eller opbevares ved temperaturer på 60 °C eller derover, kan det gå ud over kapaciteten og ydeevnen. 

 

→ Det optimale temperaturinterval for anvendelse er mellem 10 °C og 30 °C.

Please enter alternative text here (optional)

3) Brug certificerede og kompatible enheder til opladning af batterier

Opladning og afladning er en proces, som belaster kemien i batterierne. Belastningens intensitet afhænger dog af flere faktorer, herunder temperatur, værktøj og oplader samt anvendelsesområde. Den bedste måde at undgå problemer på er at bruge certificerede og kompatible værktøjer og opladere, som udveksler information med batteriet og stopper eller justerer energioverførslen ved behov. Det er desuden vigtigt, at man regelmæssigt inspicerer batteripakker og undlader at oplade dem eller bruge dem, hvis de har synlige skader!

 

 → Brug certificerede og kompatible værktøjer og opladere for at undgå uønskede skader.  

Please enter alternative text here (optional)

4) Lad ikke batterier sidde i værktøj og opladere

Hvis batteriet bliver usædvanligt varmt ved brug eller opladning, skal du omgående tage batteripakken ud af værktøjet. Derefter er det vigtigt, at du lader batteriet køle af på sikker afstand af brændbare overflader. Heldigvis bør der ikke opstå problemer på grund af delvis opladning og afladning, eftersom lithium-ion-batterier ikke lider af 'hukommelsesproblemer' (Batterihukommelse er en forringelse af opladelige batteriers kapacitet, som skyldes ufuldstændig afladning ved tidligere brug). Et batteri, som konstant er fuldt opladet, ældes dog hurtigt, så det er bedst at bruge det relativt kort tid efter opladning. 

 

→  Inspicer regelmæssigt batterierne, og undlad at oplade eller bruge dem, hvis de har synlige skader.

Please enter alternative text here (optional)

5) Vedligehold batterierne ved at holde dem fri for støv og materialerester

Korrekt vedligeholdelse er ikke bare med til at forhindre ulykker, men sikrer også bedre ydeevne og batterilevetid over tid. Grundlæggende drejer det sig om at holde batteriet rent, og særligt vigtige er ventilationshullerne og interfacets kontakter for at sikre korrekt køling og forebygge pludselige kortslutninger. Husk, at regelmæssig rengøring skal foretages uden brug af væsker eller trykluft, da det kan beskadige de elektroniske komponenter og føre støv ind i batterihuset.  

 

→ Den bedste måde at fjerne støv og materialerester på er med en tør og blød børste eller en tør klud.

Please enter alternative text here (optional)

Vidste du at vores nye Hilti-kufferter er FN-godkendt, som tillader transport af vores batterier i kufferten? Det betyder at batterierne ikke længere behøver at blive pakket og transporteret i papemballage, hvilket giver store fordele til transporten af batterier og batteridrevet værktøj.

Der er mange fordele ved lithium-ion-teknologi: højere energitæthed, langsom automatisk afladning og stort set ingen 'hukommelseseffekt'. Men højere energiniveauer indebærer også en højere risiko for ulykker, hvis batterierne ikke håndteres korrekt. Selvom Hiltis batterisystemer har indbyggede sikkerhedsmekanismer, er sikker håndtering fra brugerens side også altafgørende for at minimere problemer med alle lithium-ion-batterier. Vores batterier er kernen i dine batteriværktøjer, og derfor spiller batterisikkerhed en central rolle for, at du kan øge dine batteriværktøjers produktivitet og mobilitet. Uanset om du skal bore i beton med en TE 6-A22 borehammer, fastgøre kabler og trækrør i gulve med en BX3-ME sømpistol eller skrue ankre fast i beton med en SIW 6-AT slagnøgle, har vi, hvad der skal til for at hjælpe dig med at løse opgaven.

Del