5 metoder til at reducere ulykker på byggepladsen

reducer ulykker på byggepladsen

Overalt i Europa udsættes medarbejdere på byggepladser for personskader, dårligt helbred og dødsulykker som følge af at arbejdet i branchen. Sektoren som helhed står for 20 % af alle arbejdsulykker med dødeligt udfald rundt om i Europa. Ifølge HSE anslås det, at der i Storbritannien alene i perioden 2017 til 2018 var 555.000 medarbejdere inden for byggebranchen, der fik vedvarende, ikke-dødbringende personskader. Det er et voldsomt højt talt, og selvom det er umuligt at undgå alle ulykker på byggepladserne, er det muligt at nedbringe risikoen for, at de sker, og det vil samtidig øge produktiviteten. 

Ved at forstå de grundlæggende årsager til de almindeligt udbredte problemer med sikkerhed og sundhed kan du nedbringe risikoen – og derefter træffe konkrete og effektive foranstaltninger til at håndtere risiciene og holde medarbejderne sikre.   

1. Brug værktøj med den nyeste sikkerhedsteknologi, og sørg for at værktøjet er godt vedligeholdt

En af de nemmeste måder at nedbringe antallet af ulykker på byggepladsen er at holde værktøjet i god stand og bruge den nyeste sikkerhedsteknologi. Når man vælger sikkert værktøj (som passer til opgaven) og vedligeholder det godt, er der mindre risiko for skader. Samtidig øges produktiviteten, da medarbejderne ikke behøver at bekymre sig om defekt eller farligt udstyr. HAVS eller hånd-arm-vibrationssyndrom er en udbredt skade i hele branchen. Den opstår, når medarbejdere udsættes for høje vibrationsniveauer, som regel fra kraftfuldt håndværktøj over en længere periode. Umiddelbart skulle man tro, at den bedste måde at undgå HAVS på er at nedbringe vibrationsværdierne, men dette er ikke tilfældet.  Når man indregner værktøjets effektivitet, kan en medarbejder udsættes for færre vibrationer ved at bruge et værktøj med en højere vibrationsværdi, fordi opgaven bliver udført langt hurtigere. Det er altså ikke indlysende, hvilket værktøj der er det sikreste. Dette er blot ét eksempel på, hvordan omhyggeligt udvalgt værktøj ikke alene kan nedbringe risikoen for ulykker, men også forbedre produktiviteten.  

Men omhyggelig udvælgelse af sikkert værktøj er ikke nok i sig selv. Der skal også stilles høje krav til vedligeholdelsen. Det kan gøres ved at indføre et digitalt system til værktøjsstyring, der holder styr på værktøjet, så certificeringerne altid er opdaterede, og hvor man kan spore både værktøjet og brugeren, hvis der skulle opstå en ulykke. Hvis et værktøj går i stykker, er det en god ide at sørge for, at der er reservedele til rådighed, og at værktøjet repareres hurtigt gennem effektiv fleet management. Det vil øge tilfredsheden blandt medarbejderne, idet de føler sig trygge og værdsatte, og samtidig mindskes risikoen for ulykker betydeligt.  

2. Hold byggepladserne rene og ryddelige

Ifølge det britiske HSE skyldes 31 % af alle ikke-dødelige personskader på byggepladser i 2017/18, at medarbejderne glider, falder eller snubler. Det kan være svært helt at undgå faldulykker, selv på den reneste byggeplads, men det kan forebygges og reduceres ved at indføre sikkerhedsprocedurer, så der ikke er løse kabler, ledninger og affald på arbejdsstedet. Selvom det kan virke tidskrævende, vil det i sidste ende sparer medarbejderne for at få skader. Et almindeligt, men også undervurderet problem i forbindelse med arbejdet i byggebranchen er indånding af støv fra boringer, nedbrydning af vægge, skæring/slibning og fræsning, her kan det indåndede støv fremkalde luftvejssygdomme eller i værste fald være kræftfremkaldende.  

Du kan måske ikke tvinge medarbejderne til at bære maske, men du kan fjerne det mest skadelige støv og affald på en sikker måde med støvsugere og støvudsugningssystemer på værktøjet. Ud over, at der skal fejes mindre, og at området er rent og ryddeligt til næste dag, så mindsker det også risikoen for indånding af støv. Indånding af støv kan fremkalde luftvejslidelser for medarbejderne, ofte flere år efter den første eksponering. Derfor er det vigtigt at have de rigtige sikkerhedsforanstaltninger på plads for at beskytte medarbejderne gennem hele livet, ikke kun gennem deres tid på byggepladsen.  

3. Uddannelse og orientering om sikkerhed og sundhed for medarbejderne

Orden og rengøring er ikke nok til at forhindre skader på byggepladsen. Medarbejderne skal hele tiden være bevidste om farerne omkring dem, og hvordan de undgår at komme til skade. Som arbejdsgiver er du nødt til at gå videre, end det du er forpligtet til (de grundlæggende bestemmelser og love) for at give medarbejderne den nødvendige viden om sikkerhed og sundhed til, at de kan føle sig trygge og værdsatte på byggepladsen.  

Medarbejderne skal være eksperter i de fastlagte nødprocedurer og generelle forholdsregler, som man skal kende på byggepladsen. En god måde at gøre det på er med STOP!-princippet, Et princip, der kan bruges til at udarbejde praktiske strategier til at reducere de sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer ved for eksempel støv, vibration og tilbageslag, der kan føre til arbejdsskader. Dette er en enkel og effektiv måde at tilrettelægge sikkerheds- og sundhedsuddannelsen, som medarbejderne vil kunne huske og bruge, hvis situationen opstår. Problemerne opstår, når sikkerheden ikke kommunikeres regelmæssigt til medarbejderne. Begå derfor ikke den fejltagelse ikke at uddanne dine medarbejdere.  

4. Overholdelse af bestemmelser ved arbejde i højder

Bestemmelserne om arbejde i højder fra 2005 blev udarbejdet for at forhindre alvorlig personskade eller dødsfald som følge af et fald fra højder. Hvor det er muligt, bør man selvfølgelig helt undgå at arbejde i højder. På en byggeplads er det dog ofte nødvendigt, og heldigvis findes der måder til at gøre ellers farlige opgaver mere sikre for den enkelte. 

Ved arbejde i højder skal medarbejderne overholde en række bestemmelser og love. En af disse, er LOLER (Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations) fra 1998, der sikrer, at arbejdsgiverne stiller løfteudstyr til rådighed, som er egnet til opgaven, mærket korrekt og underlagt grundige inspektioner, hvor det er relevant. Der angives også, at løftearbejde skal planlægges korrekt og være under opsyn.  Uden et ordentligt system kan det være svært at sikre, at disse bestemmelser og love overholdes, og at alle certifikater er opdaterede. Det vil være yderst fordelagtigt at bruge en form for styringssoftware for at sikre, at oplysningerne om løfteudstyret er let tilgængelige og derfor lettere at opdatere, hvis det er nødvendigt. Ulykker i højden er ofte alvorlige eller dødbringende, og derfor er de noget af det vigtigste at forebygge.  

5. Reducer brugen af værktøjer med kabler

Brug af batteriværktøj er en meget nem måde til at mindske risikoen for ulykker på byggepladsen. Hvis det meste af dit værktøj er batteridrevet, er der mindre risiko for, at en medarbejder snubler eller får en anden til at snuble. Samtidig øges produktiviteten og mobiliteten, og medarbejderne er mindre tilbøjelige til at komme til skade, når de udfører arbejde, der gøres mere vanskeligt på grund af ledningerne.  For compliance-ledere er det afgørende at sikre, at medarbejdernes arbejdssteder overholder love og bestemmelser, og at de er sikre. Det er vigtigt at træffe gode sikkerhedsforanstaltninger på forhånd i stedet for at være nødt til at reagere på en arbejdsulykke. Med disse fem trin på plads vil du bedre kunne forudse potentielle farer for medarbejderne og lægge bedre planer for at forhindre arbejdsulykker. At have det rigtige værktøj, relevante planer og effektive styringssystemer er dog kun det første vigtige skridt i risikoforebyggelse. 

For at arbejde videre med denne viden og lære mere om, hvordan du bedst optimerer din sunheds- og sikkerhedsstrategi, kan du downloade 2019 Construction Site Safety Guide. I denne vejledning finder du detaljerede beskrivelser af must know-regler, hvordan man med succes implementerer sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger og, hvordan du sikrer, at din virksomhed er i fuld overensstemmelse med lovgivningen.  

Del