Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv
Mohn Media

Mohn Media, Gütersloh i Tyskland

Tysklands største offset-trykvirksomhed

UDFORDRINGEN

Mohn Media

Mohn Media, en del af Bertelsmann Printing Group, er Tysklands største offsettrykkerivirksomhed med 9.000 medarbejdere og en global omsætning på 1,7 milliarder euro i 2015. Det 15 hektar store trykkerikompleks i Gütersloh omfatter tre trykkeri- og lagerbygninger, der stammer fra 1950'erne.

I løbet af de sidste 30 år, og i lyset af de seneste stramninger af arbejdssikkerhedslovgivningen har Mohn media installeret mere end 20.000 nye detektorer, 900 brudglas og opgraderet sit private brandvæsen.

Efter omfattende modernisering af branddetektionssystemet fokuserede anlægschefen Maria Heyer-Dombrink på gennemføringerne af passiv brandsikring i det 60 år gamle kompleks.

Maria Heyer-Dombrinks største udfordringer var at finde ud af, hvordan hun skulle undersøge, kontrollere og godkende eksisterende og nye brandsikringsgennemføringer i et aktivt kompleks, hvor der løbende kommer nye gennemføringer til i takt med at ny printteknologi og it-kanaler kræver ad-hoc-løsninger.

VORES HILTI LØSNING

Mohn Media

Da eksisterende brandsikringssoftware oftest er udviklet til nye byggerier, besluttede Maria Heyer-Dombrink sig for at samarbejde med Hilti på pilotprojektet for at teste CFS-DM Firestop Documentation Manager-softwaren, som var blevet udviklet gennem fire år.

Hiltis Firestop Documentation Manager findes som web- og mobilapp, der giver designere, bygningsejere og autoriserede brugere mulighed for at dokumentere brandsikringsgennemføringer pålideligt og effektivt.

Fra installation til inspektion kan alle interessenter registrere information om hver eneste gennemføring ved hjælp af deres smartphone og tage billeder, markere placeringer på 2D brandsikringsreferenceplaner og linke dette tilbage til hver installations unikke QR-kode. Alle disse oplysninger kan derefter synkroniseres tilbage til bygningens digitale model og anvendes til oprettelse af kontrolrapporter til brandsikringskontrol eller bygningsinspektion.

Maria Heyer-Dombrinks strategi er at bruge interne medarbejdere som undersøgere, således at når en medarbejder f.eks. undersøger behovet for en ny gennemføring, undersøger han samtidig den eksisterende gennemføring gennem den pågældende væg eller gulv. Derved, når medarbejderne udfører nye gennemføringer kan de samtidig tilknytte en QR kode til eksisterende rør-, kabelbakker- og dæmpergennemføringer og derved identificere hver af dem, ved at linke deres lokation til en registreret dør i den samme væg. På denne måde lokaliseres åbningen i rummet, og brandklassen tildeles væggen og dermed installationen.

 

Det var interessant, som Maria Heyer-Dombrink også bemærkede, at Mohn Media med brugen af Firestop Documentation Manager ikke bare markant reducerede risikoen for brand, men også oplevede bedre håndværk fra de godkendte installatører.

Således, bliver den daglige opgradering af fabrikken en naturlig måde at udføre ejendommens brandsikringskontrol på, uden brug af ekstra ressourcer. Hver gang der udføres en ny åbning, skal de eksisterende identificeres, kodes og kontrolleres. 18 måneder inde i processen, har Mohn Media allerede identificeret og opgraderet 1.700 eksisterende åbninger, og Maria Heyer-Dombrink mener, at det kan komme helt op på 8,000-10,000, især hvis Mohn Media beslutter at udvide undersøgelsen og kontrollen til elementer såsom brand- og servicedøre med mere. Det skyldes, at Documentation Manageren let kan tilpasses til andet end brandsikringsprodukter og gennemføringer, og den er ikke begrænset til Hilti produkter.

Dette casestudie er baseret på en artikel udgivet af RIBA Journal i Vol. 123 nr. 07, s. 54-55 i juli 2016. hele artiklen kan læses her.

SPØRG EN INGENIØR

HVORFOR BRANDSIKRING ER VIGTIGT

HVORFOR BRANDSIKRING ER VIGTIGT

Brandsikringsregulationer, sikkerhed og brandinddæmning.

Find ud af mere
BRANDSIKRINGS-APPLIKATIONER

BRANDSIKRINGS-APPLIKATIONER

Et stort udvalg af brandsikringsløsninger til mange forskellige industrier.

Find ud af mere
Firestop Byggepladsreferencer

BYGGEPLADSREFERENCER

Læs mere om, hvordan Hiltis brandsikringssystemer bliver brugt verden over.

Find ud af mere

Del

Kontakt os
Kontakt os