Funktionsbaserede Udbudstekster

Tekster til beskrivelse af produkter i offentlige udbud

Funktionsbaseret Udbudstekster

TEKSTER TIL BESKRIVELSER, TEGNINGER, GENERELNOTER MED MERE.

Ved offentlige udbud er det ikke tilladt, at skrive specifikke produktnavne på tekniske løsninger. Det er dog nødvendigt at den projekterende, undersøger om den valgte løsning overhovedet, er mulig. Ved valg af den tekniske løsning har den projekterende opstillet nogle krav/forudsætninger som det tekniske produkt skal leve op til, for at den tekniske løsning virker efter hensigten. Det kan fx være egenskaber vedrørende:
  • Lasttype
  • Størrelse af last
  • Krav til godkendelse
  • Brandkrav
  • Forhold vedrørende røg, akustik mm.
  • Arbejdsmiljø og sikkerhed
  • Drift og vedligehold
  • Sikkerhed for korrekt montage
  • Dokumentation
  • Andet

For at den tekniske løsning virker efter hensigten, er det ekstremt vigtigt, at den udførende vælger et produkt, som virker intentionelt. Det er derfor også vigtigt, at den projekterede beskriver kravene til det tekniske produkt. Bliver dette ikke gjort korrekt, kan det blive fordyrende for bygherrer, da der i værste fald vil blive anvendt et forkert produkt, så den tekniske løsning ikke virker efter hensigten, og der derefter vil være følgende konsekvenser. 

Herunder er der angivet en række beskrivelser af Hiltis tekniske produkter, som den projekterede kan kopiere ind i arbejdsbeskrivelser, tegninger, generelnoter mm. Teksterne er 90% færdige, så tag evt. fat i Hiltis tekniske afdeling for at tilpasse teksterne til lige præcis dit projekt – Hiltis feltingeniører kommer også gerne forbi dit kontor for, at give yderligere rådgivning/beregning på vores tekniske løsninger. 

Passiv Brandsikring - Download

Fastgørelser - links til downloads

Produkter

HIT-HY 200 – anker 

 HIT-HY 270      

HIT-RE 500 V4                             

HSA

HST3

HUS3

Installationssystemer - links til downloads

Produkter

MIQ

Tungt skinnesystem MI

Mellemtungt skinnesystem MQ

Facademonteringssystem - link til download

Produkt

Eurofox

Del