Sammen er vi mere bæredygtige

Vi samarbejder med dig om at gøre byggeriet bedre

Byggebranchen spiller en afgørende rolle i at opfylde behovene hos vores voksende befolkning, såsom at bygge skoler, hospitaler, huse og veje. I øjeblikket forbruger branchen en enorm mængde råmaterialer og naturressourcer og er ansvarlig for næsten 40% af den samlede globale energirelaterede CO2-udledning.

Vi ser dog de første positive tegn på, at industrien tager skridt i mod at blive mere bæredygtig. I en nylig undersøgelse sagde 47% af de adspurgte, at bæredygtighed nu er en stor bekymring, og 58% af ingeniør- og byggefirmaerne fortalte, at de har reduceret det samlede energiforbrug. Hos Hilti tager vi ansvar for miljøpåvirkningen fra vores aktiviteter og har implementeret en bæredygtig forretningspraksis, og vi vil gerne hjælpe dig med at gøre det samme.

Den nuværende tilstand i byggebranchen

25 %

udledning af drivhusgasser
Byggebranchen er ansvarlig for omkring 25 % af den globale udledning af drivhusgasser.

42 %

markedsstigning
Det globale marked indenfor byggeri forventes at vokse med 42 % frem til 2030.

4.5 Mia. USD

vækst inden 2030
Markedet indenfor byggeri forventes at vokse med 4,5 milliarder USD inden 2030.

69 %

af den samlede udledning
Drift og brug af eksisterende bygninger bidrager med 69% af den samlede udledning i byggeriets værdikæde.

Vi arbejder sammen for at stoppe klimaforandringerne

Vi hjælper dig med at reducere din miljøpåvirkning , når du udvider din forretning

CO2-fodaftrykket fra byggematerialer såsom beton og stål er ansvarlig for op til 16% af den globale energirelaterede CO2-udledning. Og af den samlede globale energirelaterede CO2-udledning kommer 69% af den samlede udledning fra drift og brug af eksisterende bygninger. Vi kan ikke ignorere disse tal. Bæredygtighed er ikke bare et modeord - det er afgørende for vores fremtidige succes som virksomheder.

Vi ønsker at sikre langsigtet succes for os selv og for jer, vores kunder, ved at arbejde sammen om energieffektive løsninger, der vil hjælpe os med at udvikle vores virksomheder på en mere bæredygtig måde. Vi kan hjælpe dig med at reducere dit CO2-fodaftryk i byggefasen og øge energieffektiviteten i driftsfasen, samtidig med at du sikrer et sundere og sikrere miljø i dine bygninger. Vores produkter og løsninger kan hjælpe dig med at optimere arbejdsprocesser og design for at reducere spild og øge energieffektiviteten.

En bæredygtig tilgang

Cirkulær økonomi

Vores cirkulære tilgang fokusere på hele livscyklussen for vores produkter - fra design til produktion til reparation - og skaber maksimal værdi med et minimum af råmaterialer og ressourcer. Vi gør mere med mindre.

Udforsk vores tilgang til cirkulær økonomi

Grønne bygninger

Grønne bygninger producerer lavere kulstofudledning og har en højere ressource- og energieffektivitet, samt bruger vedvarende og uforurenede råmaterialer. Vi kan hjælpe dig med at reducere de negative virkninger på miljøet og samtidig skabe en positiv atmosfære for dine lejere, alt sammen i henhold til kriterierne for grøn certificering.

Lær mere om grønt byggeri

Vores engagement i bæredygtig vækst

Vi reducerer vores CO2-fodaftryk med et grønt byggeri

Som industri spiller vi en afgørende rolle i at forske, udvikle og producere byggematerialer med lavere CO2-udledning og øge materialernes levetid. Hilti arbejder sammen med SBTi for at hjælpe med at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 °C. På kort sigt planlægger vi også at reducere kulstofudledningen betydeligt i hele vores værdikæde inden 2033 og på lang sigt at opnå netto-nul inden 2050. Med dette engagement kan vi støtte vores kunders bæredygtige initiativer. Hvis vi vil have succes i det lange løb, er vi nødt til at bevare naturressourcerne og reducere vores miljøpåvirkningen nu.

Klik nedenfor for at læse mere om vores tre grundsøjler indenfor bæredygtighed: mindre belastning på miljøet, sikre en større sikkerhed i byggeriet og bidrage til et mere retfærdigt samfund.

Vores fremskridt inden for bæredygtighed indtil videre

18 %

mindre vandforbrug på vores fabrikker
Ved at bruge vand fra grund- og overfladvandskilder har vi kunnet reducere vandforbruget i vores anlæg med 18% i forhold til året før.

100 %

brug af grøn elektricitet i alle vores aktiviteter verden over
Vores aktiviteter verden over drives af 100% grøn elektricitet, enten gennem køb af eller vores egne solcelleanlæg.

100,000 dele

10 x øget brug af reparerede reservedele i vores reparationer
Vi har udvidet vores genanvendelsesprogram og øget antallet af reparerede reservedele i vores reparationer fra 10.000 til 100.000 på to år.

300 projekter

Supporteret af 6.000 Hilti teammedlemmer
Vi ønsker at have en bæredygtig positiv indvirkning på de steder, hvor vores medarbejdere bor og arbejder. Vores sociale engagement er baseret på to programmer: Hilti Foundation og vores program for frivilligt arbejde "Engaged Beyond Business".

Øg produktiviteten

Byggeriet er ikke altid lige produktiv. Lad os hjælpe dig med at digitalisere processer og forbedre arbejdsgange med vores end-to-end-løsninger til avanceret layout, fodplader, kommercielle rør, dæk, gipsvægge, eftermonteret armeringsjern og meget andet.

Udforsk vores produktivitetsløsninger

Forbedre sikkerheden i byggeriet

Beskyt dine medarbejdere, og design sikrere bygninger med vores løsninger indenfor sikkerhed til byggeriet, som f.eks. reducering af værktøjsvibrationer, kontrollerring af byggestøv og hjæp til et sikkert arbejdsmiljø for dine medarbejdere.

Læs mere om sikkerhed i byggeriet

Tendenser i byggeriet

Byggebranchen er i konstant udvikling. Lær nærmere om, hvordan du kan fremskynde dine projekter, reducere omkostninger og forberede din virksomhed på fremtiden med vores løsninger, såsom BIM-tjenester, intelligent værktøjsdata og Jaibot borerobot.

Læs nærmere om tendenserne

Del