Udstyr som en service

Sådan forandrer "EaaS" byggebranchen

Sådan forandrer EaaS byggebranchen

Hvad er "Udstyr som en service"?

Udstyr som en service - også kaldet Equipment as a Service (EaaS) - betyder adgang til udstyr på abonnementsbasis og periodiske betalinger frem for at købe og eje udstyret. EaaS er ved at ændre den måde, som førende byggevirksomheder driver deres forretning på, efterhånden som de bevæger sig frem mod mere bæredygtige arbejdsmåder og forsøger at reducere deres forbrug.

Byggebranchen er alt andet lige en stor forbruger af naturressourcer. Når udstyr lejes som en service fra en leverandør, der prioriterer en bæredygtig forsyningskæde og overholder økonomiske principper (herunder genanvendelighed og ansvarlig sourcing), bidrager byggevirksomheder til en mere bæredygtig industri.

Hvorfor dette skift?

Der er mange grunde til, at der er sket et paradigmeskift fra at købe og eje byggeudstyr til at drive det som en del af et abonnement. Usikkerhed på markedet og det øgede behov for at indføre Lean-processer er en betydelig faktor. Virksomheder har været nødt til at ændre deres perspektiver og indføre nye og mere fleksible forretningsprocesser for at bevare konkurrenceevnen.

EaaS er en almindeligt anerkendt metode til at mindske omkostningerne – et emne, der altid har været vigtigt, men som er blevet endnu vigtigere i de seneste år. Når alt kommer til alt, gør de øgede omkostninger indhug i avancerne. Når byggevirksomheder skifter til en EaaS-model, kan de undgå høje opstartsomkostninger og beholde disse penge i virksomheden. I hele udstyrets levetid bruges der færre penge og mindre tid på vedligeholdelse og reparationer, fordi det administreres af tjenesteudbyderen.

Det samme princip gælder ved udskiftning af mistede eller stjålne værktøjer. Erstatninger for stjålne varer er normalt omfattet af serviceaftalen uden store omkostninger for brugeren.

På et arbejdsmarked, hvor den faglærte arbejdskraft kan tillade sig at være meget selektiv over for arbejdsgiverne, foretrækker mange at arbejde i virksomheder, der investerer i og bruger den nyeste teknologi. Derfor kan dette gøre virksomheden til en mere attraktiv arbejdsgiver. Ved at skifte til EaaS kan arbejdsgiverne også rekruttere mere personale, fordi faguddannede ofte søger mod virksomheder, der investerer i og bruger den nyeste teknologi.

Image alt text (optional)

Forbedring af EaaS med digital teknologi

Det er ikke nogen hemmelighed, at byggesektoren ikke er i forreste linje, når det gælder indførelse af ny teknologi. Faktisk viser McKinsey Global Institute's brancheindeks for digitalisering, at byggebranchen er en af de mindst digitaliserede sektorer i verden.

I dag skaber ny teknologi mulighed for udstyrsplatforme, der kan indsamle data uden at påvirke den daglige brug. Dataene streames tilbage til kontoret for at levere værdifulde oplysninger til bedre forretningsbeslutninger.

Ved at bruge denne data kan processer, der tidligere involverede medarbejdere på byggepladsen, nu håndteres af kontorpersonalet eller EaaS-udbyderen. Det betyder, at de faglærte medarbejdere kan fokusere på det, de gør bedst. Noget data kan endda bruges direkte af EaaS-udbyderen til at skabe en mere effektiv service.

EaaS og din virksomhed

I usikre tider kan det give god mening at skifte perspektiv og skabe nye forretningsprocesser, der hjælper dig med at være smidig og fleksibel – eksempelvis ved at håndtere udstyr som en service.

For at få mere at vide om EaaS kan du kontakte os ved at klikke på nedenstående link.

Du kan også registrere dig online og tilmelde dig vores nyhedsbreve som bl.a. indeholder information omkring nye artikler, nye innovative produkter, mm.

(Har du allerede registeret dig online? Administrer dine nyhedsbrevs-præferencer her

Del