Sprog

ON!Track Tag
AI L3

Original brugsanvisning

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Generelle sikkerhedsanvisninger
  • Ingen typeskilte eller andre etiketter må tildækkes.
  • Ingen åbninger i huset må tildækkes.
  • Funktionen af kontakter, display og advarselslamper må ikke forringes.
  • Før påsætning af taggen skal det kontrolleres, at klæbemidlet passer sammen med underlaget for at undgå, at malingen løsner sig, eller at der opstår kemiske reaktioner.
  • Skal opbevares utilgængeligt for børn.
  • For at forbedre taggens klæbeevne anbefales det endvidere at anvende en primer.
  • Hvis du skal anvende andre produkter fra andre producenter, f.eks. rengøringsmidler eller klæbemidler (primer), skal de tilhørende instruktioner overholdes.
  • Kan opbevares i 2 år fra produktionsdato (se emballagen).

Beskrivelse

Bestemmelsesmæssig anvendelse

ON!Track Tags er beregnet til mærkning af driftsmidler med et entydigt identifikationsnummer for Hilti s driftsmiddeladministrationssystem ON!Track.

Tekniske data

Tekniske data

Anvendelses- og opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 45 ℃
(−4 ℉ … 113 ℉)
Overfladetemperatur ved påsætning
21 ℃ … 38 ℃
(70 ℉ … 100 ℉)

Anvisninger for brug

Huller i nummerrækkefølgen

Image alternative
Huller i nummerrækkefølgen sker på grund af kvalitetskontroller. Hver pakning indeholder 100 ON!Track Tags.

Må ikke knækkes

Image alternative
Undgå at bukke ON!Track Tag.

Overflader med stor radius

Image alternative
Sæt ikke ON!Track Tag på overflader, hvis diameter er mindre end 100 mm (3,94").

Berør ikke klæbefladen

Image alternative
Undgå at berøre eller tilsmudse klæbefladen på ON!Track Tag, når du tager den af rullen.

Steder for påsætning af ON!Track Tag

Image alternative
Anbring kun ON!Track Tag på beskyttede steder.
Sørg for, at ON!Track Tag ikke klæbes på, så den forløber hen over kanter.

Påsætning

Rengøring af underlaget

Image alternative
Sørg for at rense underlaget grundigt for snavs, især olie og fedt, før du sætter en ON!Track Tag på.
Det anbefales at anvende et egnet rengøringsmiddel og en fnugfri rengøringsklud.
Tør underlaget grundigt af for at sikre en optimal vedhæftning.

Påsætningstryk

Image alternative
Tryk ON!Track Tag på med et jævnt tryk ved hjælp af håndbalden eller en rulle. Jo hårdere du trykker, desto bedre sidder ON!Track Tag fast.
Efter påsætning af ON!Track Tag skal du vente ét minut, før du anvender det pågældende driftsmiddel.

Producentgaranti

  • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.