Databeskyttelses rettighedsformular

Hilti leverer ikke kun kvalitetsprodukter og god kundeservice, vi vil også beskytte dit privatliv i den online sfære. Du har ret til at få adgang til de personlige data, der behandles, og at bede om afhjælpning af ukorrekte personoplysninger.

 • •Du har også ret til at anmode om sletning af personoplysninger ("ret til at blive glemt"), hvis:
 • ○ Dataerne ikke længere er nødvendige i forhold til deres oprindelige formål (og der ikke eksisterer nogle nye lovmæssige formål);
 • ○ Det lovlige grundlag for behnadlingen er dit samtykke, og du trækker dit samtykke tilbage, og der ikke findes nogen anden lovlig grund;
 • ○ Du udøver retten til at gøre indsigelse, og Hilti ikke har nogen overvejende grund til at fortsætte behandlingen af dine data;

 • •Du har ret til at begrænse behandlingen af personoplysninger (hvilket betyder, at dataerne kun må opbevares af Hilti og kun må bruges til begrænsede formål), hvis:
 • ○ Dataens nøjagtighed er anfægtet (og kun så længe det tager at verificere nøjagtigheden);
 • ○ Behandlingen er ulovlig, og du anmoder om begrænsning (i modsætning udøvelsen af retten til at slette) ;
 • ○ Hilti ikke længere har brug for dataerne til deres oprindelige formål, men Hilti stadig skal bruge dataerne til at etablere, udøve eller forsvare jurididke rettigheder; eller
 • ○ Hvis bekræftelse af ovenstående grunde afventes i forbindelse med en anmodning om at slette.

 • •Yderligere, kan du bede om en kopi af de personlige data, som behandles. Du har ret til:
 • ○ At modtage en kopi af dine personlige oplysninger i en struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format, der understøtter genanvendelse;
 • ○ At overføre dine personlige data fra en controller til en anden;
 • ○ At opbevare dine personlige data til yderligere personlig brug på en privat enhed; og
 • ○ at få dine personlige data sendt direkte mellem controllere uden hindring.
 • Vær opmærksom på, at udledte data og afledte data (fx en kreditscore eller firmaprofil) ikke falder ind under kategorien "Retten til at hente dine data", fordi den slags data ikke leveres af dig som data subject. Hertil kommer, at Hilti ikke er forpligitget til at opbevare dine personlige data i længere tid end nødvendigt, blot for at servicere en anmodning om at hente data.

 • •Du har ret til at gøre indsigelse (for at inddrage et tidligere samtykke) på baggrund af årsager, der vedrører din særlige situation, til behandlig af personoplysninger, hvor grundlaget for behandlingen er:
 • ○ direkte markedsføring inklusiv profilering; eller
 • ○ Hiltis legitime interesser.
 • Hilti skal ophøre med en sådan behandling, medmindre Hilti:
 • ○ demonstrerer overbevisende legitime årsager til behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder; eller
 • ○ kræver data for at etablere, udøve eller forsvare juridiske rettigheder.


Din ret til privatliv betyder meget for Hilti, så ligegyldigt om du er ny kunde hos os, eller har været kunde hos os i lang tid, ønsker vi at du tager dig tid til at læse vores privatlivs - og cookiepolitik, og hvis du har nogle spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Del