Aalborg Universitetshospital

Funktionelle brandsikringsløsninger til et stort moderne hospital

Customer Project Aalborg Denmark

Universitetshospitalet er centrum i en ambitiøs plan om at centralisere alle eksisterende regionale sundhedsfaciliteter under samme tag. Komplekset omfatter 581 sengepladser, 32 operationsstuer, 117 ambulatorier, 27 dagpladser og 29 billeddiagnostikrum bredt ud over 150.000 m2.

Image alt text (optional)

UDFORDRINGEN

Fremtidssikret passiv brandsikring

Når det gælder brandsikkerhed, er hospitaler en unik udfordring. På den ene side betyder brugernes varierende mobilitet, at evakueringstiderne skal maksimeres. På den anden side indeholder moderne hospitaler komplekse og omskiftelige installationer. Det kræver passiv brandsikkerhed og opdeling, der lever op til de strengeste bestemmelser, men som samtidig tillader vedligeholdelse af rør og kabler uden nedetid. Det nye Universitetshospital i Aalborg er designet til disse kompromisløse krav til sikkerhed og fleksibilitet.

Bygherres primære bekymring var at sikre, at al passiv brandsikring blev installeret korrekt og samtidig er let at vedligeholde. Fremtidssikring var også et vigtigt mål – integriteten af al brandsikring skal bevares på trods af løbende ændringer og udskiftning af installationer. Samtidig krævede løbende værdianalyse og tidsplansoptimering et brugervenligt og særdeles produktivt forslag til den passive brandsikring. 

Vi har set brande sprede sig hurtigt på hospitaler, fordi ingen havde tænkt på brandsikkerheden. Det vil vi gerne undgå.

Kim Enevold & Oluf Jørgensen,
Designingeniør & rådgivende ingeniør

Please enter alternative text here (optional)
HealthCare Denmark

Vores løsning

Passiv brandsikring bør planlægges i en tidlig fase

Det er aldrig for tidligt at begynde at planlægge brandsikring, og dette projekt er et godt eksempel. Fra designfasen arbejdede Hiltis projektingeniører direkte sammen med rådgiverne om at udvikle en løsning, der var skræddersyet til ikke kun budgettet og tidsplanen, men også til hospitalets drift, når det var oppe at køre. Bygherres sikkerhedskrav blev opfyldt uden at gå på kompromis med projektets leveringstid, planlægning af installationer, styring af flow og godkendte løsninger.

Under byggefasen besøgte et dedikeret Hilti projektteam rutinemæssigt byggepladsen for at vejlede i forbindelse med installationen og støtte entreprenørens team. Alle udfordringer kunne håndteres på stedet, og det var med til at forhindre forsinkelser og overskridelser.

5.000 CFS-CID indstøbningsbrandhylser til rørgennemføringer og 10.000 CFS-SL fleksible brandhylser til kabelføring bidrog til det færdige hospitals brandstrategi. Man valgte denne type præfabrikerede produkter, da de bidrager til reduceret byggetid og bedre totaløkonomi og samtidig sikrer fuldt godkendte brandlukninger. CFS-SL brandhylser bidrager desuden positivt til styring af flow, da de tillader hurtig og effektiv udskiftning af kabler uden meromkostninger under drift.

Relaterede produkter

 • CFS-SL M

  Brandhylser

  Til kabelgennemføringer

  Vis mere
  Firestop Cast-in Device

  Indstøbningsbrandhylser

  Til rørgennemføringer i dæk

  Vis mere

Brandbeskyttelse

Alt hvad du skal vide om forebyggelse af skader under en brand

Please enter Alternative Text here (optional)

Del