HOLD DIT HILTI VÆRKTØJ PRÆCIST OG NØJAGTIGT

Kalibrering og måling

Hilti calibration service

Vi tilbyder en kalibreringsservice til afprøvning og justering af dit Hilti måleværktøj, inklusive:

• Laserafstandsmålere
• Punkt- og linjelasere
• Betonscannere

Alt vores Hilti værktøj er udviklet som højpræcisionsinstrumenter. Af og til kan deres præcision dog blive påvirket af barske vilkår, f.eks. forkert opbevaring, temperaturudsving eller forkert håndtering. Præcisionen kan også blive påvirket over tid af krævende forhold i hverdagen.

Vi anbefaler derfor, at du kalibrerer dit værktøj jævnligt – mindst én gang om året.

I nogle tilfælde er det muligvis nødvendigt, at du kalibrerer dit værktøj oftere, så læs din egen interne kvalitetspolitik for at se, hvordan du overholder din virksomheds interne kontroller.

Vi anbefaler også, at du jævnligt tester dit værktøj i felten, særligt inden kritiske måleopgaver. Kontroller også, om dit værktøj er blevet udsat for barske omgivelser.

Du finder mere information om dette i brugsanvisningen til dit værktøj.

Vi tilbyder service i tre trin:

Verifikation af præcision

Vi sammenligner dit værktøjs præcision med præcisionen, der er defineret af vores "producentspecifikationer" i brugervejledningen.

Justering, rengøring og service

Hvis værktøjet ikke lever op til de oprindelige specifikationer, justerer vi detektoren, så udstyret igen er præcist. Vi rengør også værktøjet og kontrollerer, om det virker korrekt, inden vi sender det tilbage til dig.

Dokumentation

Du får også en skriftlig rapport med de målinger, vi har udført for de indgående og udgående testværdier. Vi vedhæfter også et servicecertifikat, der bekræfter, at værktøjet nu overholder de oprindelige producentspecifikationer

IKKE ISO 17025-CERTIFICERET

Bemærk, at Hiltis verifikationsprocedure ikke er akkrediteret i henhold til ISO 17025 eller andre certificeringsstandarder, der er udviklet specifikt til kalibreringslaboratorier.

Se i din interne kvalitetspolitik, om kalibrering i henhold til en standard såsom ISO 17025 er påkrævet.

Hvis du har spørgsmål, kan du altid kontakte dit lokale Hilti team.

KONTAKT OS

Kontakt os vedrørende værktøjskalibrering

E-mail

Telefon: 44 88 80 80

SPØRGSMÅL OG SVAR OM KALIBRERING OG MÅLING

Hvorfor skal jeg kalibrere mit værktøj?
Vores Hilti værktøj er udviklet som højpræcisionsinstrumenter, men de kan blive beskadiget og upræcise som følge af eksterne faktorer, f.eks. temperaturudsving, lufttryk, forkert opbevaring eller krævende brug i hverdagen.

Hvorfor ofte skal jeg kalibrere mit Hilti værktøj?
Vi anbefaler, at det gøres jævnligt, mindst én gang om året. Se venligst i din virksomheds interne kvalitetspolitik, hvad der er i overensstemmelse med jeres interne krav.

Vi anbefaler også, at du jævnligt tester dit værktøj i felten, særligt inden kritiske måleopgaver. Kontroller også, om værktøjet er blevet udsat for barske omgivelser. Se også brugsanvisningen til værktøjet inden brug.

Hvilken kalibreringscertificering har Hilti?
Vi er ikke ISO 17025-certificeret.
Se i din egen virksomheds interne kvalitetspolitik, hvilket kalibreringsniveau der kræves.

Hvem skal jeg kontakte angående kalibrering?
Kontakt din lokale Hilti konsulent, eller ring til Hiltis kundeservice på 44 88 80 80

Eller send os en e-mail: dk-order@hilti.com

 

Del