Tensile test apparatus for Hilti on-site concrete anchor testing service

Trækprøve af forankringer

Lad Hilti bestemme manglende værdier for bæreevne eller kontrollere, om forankringerne er blevet installeret korrekt

Mangler kombinationen af anker og grundmateriale i den tekniske dokumentation, du bruger? Ønsker du at validere og dokumentere montagekvaliteten af fastgørelser? Hiltis trækprøve af forankringer er løsningen.

Som konstruktionsingeniør har du måske ikke tilstrækkelige data til at bestemme et efterinstalleret ankers bæreevne for at opnå et mere sikkert, effektivt og økonomisk design. Godkendelsesdokumenter eller tekniske manualer dækker måske ikke grundmaterialet. Du vil sandsynligvis støde på dette, når du arbejder med armerings- eller renoveringsprojekter med ældre, muligvis beskadiget beton eller murværk, men også i forbindelse med natursten eller porøse materialer m.m.

Som projektleder kan det være nødvendigt at teste efterinstallerede ankre eller armeringsjern for at dokumentere montagekvaliteten over for kvalitetschefen, projektejeren eller en ekstern inspektør.

I begge tilfælde tilbyder Hilti trækprøveservice.

Hilti samarbejder med dig på byggepladsen og leverer derefter en trækprøverapport (.pdf) med installationsoplysninger og værdier for belastning. Efter anmodning kan der leveres en supplerende evalueringsrapport med beregnet bæreevne eller en kvalitetsvurdering, begge i henhold til officielle retningslinjer. 

Trækprøvning af et eller flere produkter kan, uanset årsagen, dog aldrig:

  • Anvendes til at erstatte/overrule et godkendelsesdokument.
  • Anvendes til at konkludere hvilket produkt, der er "bedst" ud fra en sammenligning.
  • Anvendes på et ikke-Hilti produkt 

Hvilke typer af trækprøvning er tilgængelige?

On-site masonry/concrete anchor testing equipment with wireless data transfer to a smartphone

Bestemmelse af bæreevne

Hvis du er en ingeniør, der skal specificere forankringer, kan denne service hjælpe dig med nemt at designe den rigtige fastgørelse i ikke-standardsituationer. Du får ro i sindet, fordi det murværk- eller betonanker, du specificerer, kan yde det, du har brug for.
 
Nyttigt når:
  • Du skal bestemme en forankringsbæreevne i et ukendt grundmateriale
Test af bæreevne af fastgørelse i detaljer
On-site anchor testing equipment with wireless data transfer to a smartphone being used in a concrete floor slab

Kontrol af montage

Hvis du er projektleder eller kvalitetschef, kan du bruge denne service til at få testdata og dokumentation uden at hindre arbejdet på byggepladsen. Den testrapport, vi leverer, er designet til præsentation for dine inspektører, kunder og specifikationsansvarlige.
 
Nyttigt når:
  • Du skal have dokumentation for montagen af efterinstallerede forankringer eller armeringsjern
Test af montagekvalitet for fastgørelser i detaljer

Hvorfor vælge Hilti trækprøveservice?

Med nøjagtige og omfattende testresultater, inklusive flytningsmåling via digital dataoverførsel, kan trækprøve af forankringer hjælpe med at undgå langsomt og fejlbehæftet arbejde med manuel nedskrivning af testresultaterne.

Hiltis seneste generation af trækprøveudstyr overfører aflæsninger, herunder grafer over belastning direkte til analysesoftwaren. Det giver færre muligheder for menneskelige fejl. Kompetente og ensartede serviceleverancer gennem Hilti-certificerede serviceudbydere Hilti har udviklet en streng, metodisk tilgang til prøvning af forankringer, der udføres af et team med højtuddannede ingeniører. Denne kombination hjælper med at undgå de almindelige faldgruber ved trækprøvning.

Alle anvendelser op til 370 kN dækket af Hilti-testudstyr Ligesom Hilti har fastgørelser til enhver tænkelig anvendelse, kan du også regne med os til test af forankringer, både til det daglige byggearbejde og højt specialiseret ingeniørarbejde.

Inkludering af normer for evaluering af prøveresultater Uanset hvor dit projekt foregår, vil vores tekniske omfang hjælpe med at dække lokale byggenormer og reguleringer Kontakt din Field Engineer eller  Account Manager for at få mere at vide.

Bundlinjen: Du får grundlaget for effektivt design samt valideret og dokumenteret montagekvalitet.

Vil du vide mere om trækprøve af forankringer?

Del