Få styr på støvet

Gør byggepladsen mere sikker og produktiv ved at reducere byggestøv

Mange opgaver på byggepladsen, som fx slibning, skæring og boring, genererer støv. Dette støv kan forårsage alvorlige sygdomme og forsinke dine projekter. Støv kan også sprede sig til nærområderne og påvirke både mennesker og natur. Se vores løsninger til at reducere skadeligt byggestøv.

Hvad er støv?

Støv indeholder bittesmå partikler, som nemt spredes og cirkulerer rundt i luften. Støvpartiklerne kan være mikroskopiske. Når partiklerne er mindre end 10 mikrometer, klassificeres de som respirabelt støv, og når de er større end 100 mikrometer, betragtes de som inhalerbart støv. For at sætte det i perspektiv; det gennemsnitlige menneskehår er ca. 60 mikrometer tykt.  

Mange af de skadelige partikler, der dannes, er så små, at de knap er synlige, og jo mindre de er, jo længere væk kan de bevæge sig. En støvpartikel på 0,1 mikrometer kan for eksempel fra en starthøjde på kun en meter svæve i luften i over to uger, før den lander på gulvet. 

Derfor kan man lugte byggestøv, selvom man ikke kan se det. Hvis man synes, at et rum "lugter af beton", så er det sandsynligvis, fordi der svæver mikroskopiske partikler i luften.

Hvordan genereres byggestøv?

Støv genereres ved arbejdsopgaver såsom slibning, skæring og boring. Støv kan hvirvles op i luften og kan også cirkulere ved vind, f.eks. under transport af støvede materialer eller ved blanding af pulveragtige materialer, som f.eks. cement. Forskellige typer af støv forekommer alt efter hvilke materialer der arbejdes med. 

Tre af de mest almindelige støvtyper, der påvirker byggebranchen, er: 

  • Mineralstøv: Inkl. silikastøv, som genereres ved slibning, skæring, opbrydning og fræsning af materialer, der indeholder silika, fx sandsten, beton, fliser og mørtel. 
  • Træstøv: Genereres ved slibning af træ og forarbejdet træ, som mellemhårde træfiberplader (MDF). 
  • Andre støvtyper: Genereres ved brug af materialer med en smule eller ingen silika, som gipsstøv.

Sundhedsfare ved udsættelse for silikastøv

Jo højere den kumulative eksponering for støv er, desto større er sundheds- og sikkerhedsrisikoen.  

Langvarig eksponering for respirabelt krystallinsk silikastøvpartikler (RCS) fra beton, fliser, mursten og mørtel er særlig skadelig, da disse partikler trænger helt ind i lungevævet. Langvarig eksponering kan medføre uhelbredelig silikose, som kan forårsage lungekræft. 

Udsættelse for støv på byggepladsen over længere tid kan desuden forårsage kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). KOL gør det svært at trække vejret og lungesygdommen kan nedsætte livskvaliteten væsentligt.

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for silikastøv

I dag har mange lande bestemmelser for farligt byggestøv. For eksempel har den amerikanske tilsynsmyndighed for byggebranchen, OSHA, defineret en eksponeringsgrænse for silikaholdigt støv på 50 mikrogram pr. kubikmeter i løbet af en 8 timers arbejdsdag. I EU er den erhvervsmæssige eksponeringsgrænse for inhalerbart krystallinsk silikaholdigt støv 0,1 mikrogram pr. kubikmeter i gennemsnit i løbet af en arbejdsdag på 8 timer. 

Grænseværdierne varierer i forskellige lande, så du bør altid kontakte de lokale myndigheder for oplysninger om de gældende grænseværdier.

Sådan påvirker byggestøv produktiviteten

Støveksponering udgør ikke kun en sundhedsfare. Støv øger også risikoen for skader på grund af nedsat synlighed og distraktioner, som øjenirritation, nysen, hosten eller næseblod. 

Ud over sygdom og arbejdsskader kan støv påvirke næsten alle faser af byggeprojekter: 

  • Tid: afskærmning af områder før påbegyndelse af arbejdet. 
  • Beskadigelse af inventar: tæpper, møbler og andet inventar. 
  • Påvirkning af andet arbejde: f.eks. opsætning af gipsplader, maling og el-arbejde. 
  • Forsinkelse af aflevering: tidskrævende rengøring efter afsluttet arbejde. 

Man tænker måske ikke så meget over det, men de fine støvpartikler kan også sætte sig i andet værktøj og beskadige motoren og andre dele med høje reparationsomkostninger og frustrerende nedetid til følge. Støvpartiklerne sætter sig også på forbrugsvarer – såsom bor og slibepuders overflade – så de bliver sløve og får en kortere levetid. Med andre ord, støv koster penge.

Strategier til reduktion af byggestøv

Du kan reducere de skadelige effekter af byggestøv med STOP-princippet. Brug STOP til at modvirke de relevante risici. 

S – Substitution
Undgå at generere støv ved at bruge alternative metoder, såsom indstøbte brandsikringsanordninger, skudmontage eller planlægning med BIM (bygningsinformationsmodellering).

T – Tekniske foranstaltninger
Opsaml og reducér støv med tekniske løsninger. Løsninger kan være fjernelse af støv med en støvsuger og et støvopsamlingssystem (DRS), eller brug af støvskærme, støvhætter eller støvopsamlere. Et andet eksempel er vandsystemer til diamantboring. Du kan også forsegle arbejdsområder med støvbarrierer og supplere støvopsamlingssystemet med bærbare luftrensere, som eliminerer fine luftbårne partikler.  

O – Organisatoriske foranstaltninger
Dette inkluderer risikobegrænsning gennem omlægning og planlægning af opgaver, sikkerhedsuddannelser og regelmæssig vedligeholdelse og eftersyn af værktøjer. 

P – Personlige værnemidler
Disse er nødvendige, når risikoen ikke kan elimineres. Brug personlige værnemidler (PPE), som fx støvmasker, handsker og briller.

Alternative løsninger, der reducerer støv

Construction worker using a DD-WMS water management system to supply, filter and collect slurry from wet diamond drilling

Våd diamantboring

Hold byggepladserne renere med opsamling af snavs under våd diamantboring. Enheder som DD-WMS-vandsystemet kan tilføre vand, filtrere og opsamle snavs til nem bortskaffelse.

DD-WMS 100-vandsystem
BX 3 battery-powered nailer, a virtually dust-free alternative to drilling, being used to fasten on concrete

Skudmontage

Skift til BX 3-22 batterisømpistolen, der er designet som et renere, støjsvagt og støv- og vibrationsfrit alternativ til boring.

BX 3 batterisømpistol
HAC cast-in anchor channel, placed around rebar before the concrete is poured, meaning little or no dust from subsequent drilling

Design, der eliminerer betonstøv

Vælg støvfri basismaterialer, eller monter vores HAC indstøbte ankerskinner omkring armeringen, før betonen støbes, så man helt eller delvist kan undgå at bore og dermed også undgår støv.

HAC indstøbte ankerskinner

Støvopsamlingssystemer til alle dine opgaver

TE 6-A22 cordless rotary hammer being used with an integrated dust removal system

Støvopsamling ved boring

Du kan opsamle op til 97 % af byggestøvet under boring med et integreret støvsugermodul, som TE-DRS-6-A, der monteres på værktøjet, og passer til TE 6-22 batteriborehammeren. 

På samme måde sikrer TE-YD sugeboret støvfri betonboring, når det bruges sammen med SDS kombihamrene som fx TE 50-AVR og en våd-/tørstøvsuger.

TE-DRS støvsugermoduler TE-YD hulbor
TE 2000-AVR concrete demolition hammer being used with a dust removal system and vacuum cleaner for virtually dust-free chiseling / breaking

Støvopsamling ved mejsling

Du kan opsamle op til 95 % af støvet ved mejsling, når du benytter værktøj som fx TE 2000-AVR betonmejselhammer kombineret med TE DRS-B støvsugermodul og en universalstøvsuger.

TE DRS-B støvopsamlingssystem
Wet concrete cutting helps to reduce dust on the jobsite with tools like the DCH 150-SL

Støvopsamling ved opskæring

Skæring i våd beton med den elektriske DCH 300-X diamantskærer kan være op til 30 % hurtigere end skæring i tør beton.

Hvis du foretrækker skæring i tør beton, arbejder værktøjet også støvfrit i kombination med en støvsuger.

DCH 300-X diamantskærer
Dust extraction is easier than ever with the SC 70W-A22 connected to a universal vacuum cleaner

Støvopsamling ved skæring

Støvopsamling ved skærearbejde med en batterirundsav som fx SC 6WL-22 eller SC 30WR-22 er blevet meget nemmere – du tilslutter bare en universalstøvsuger. 

SC 6WL-22 batterirundsav SC 30WR-22 batterirundsav
For virtually dust-free results combine tools like the DG 150 concrete grinder with a vacuum cleaner

Støvopsamling ved slibning

Støvfrit arbejde med kombinationen af værktøj som fx DG 150 betonsliber og universalstøvsuger.

DG 150 betonsliber

Støvsugere til byggepladser

Vores våd- og tørstøvsugere med eller uden ledning leveres med automatisk filterrengøring, som bevarer den kraftige sugeevne. 

Støvsugere

Bærbare luftrensere

Du kan begrænse spredningen af sundhedsskadeligt fint støv på byggepladsen ved at bruge en luftrenser fra Hilti i kombination med din støvsuger for at fjerne overskydende støvpartikler fra luften. 

Læs mere om Hiltis luftrensere

Løsninger for en sikker arbejdsplads

Hjælp dine teams med at arbejde mere sikkert og komfortabelt med løsninger, der går skridtet videre end blot at overholde normer og regulativer.

Se vores løsninger til øget sikkerhed på byggepladsen

Sikkerhed uden at gå på kompromis

DRS, ATC, AVR: Vi har mange forkortelser med én ting til fælles: Sikkerhed. Udforsk vores Nuron platform hvor vi har integreret de mange innovative funktioner i endnu flere værktøjer end tidligere. 

Se hvilken forskel Nuron kan gøre for din virksomhed

Simplificer sikkerhed med ON!Track

Få besked, når værktøjet skal vedligeholdes, eller certificeringer skal opdateres med ON!Track-systemet. 

Se vores ON!Track system til effektiv værktøjsstyrring

Del