Støvopsamling under byggearbejdet

Bedre arbejdskomfort, sundhed, sikkerhed og produktivitet med Hilti Støvopsamlingssystem(DRS)

TE 60-A36 batterikombihammer med sugebor

Generelt vil byggeopgaver - slibning, skæring, boring, nedbrydning og mejsling - generere farligt støv, der kan have negativ indvirkning på sundhed, sikkerhed og produktiviteten på byggepladsen. Derudover forekommer byggestøvet ikke kun på byggepladsen. Det kan spredes til andre områder og have indvirkning på mennesker, naturen og miljøet.

Mange af de skadelige støvpartikler, der dannes, er så små, at de knap er synlige, og jo mindre de er, jo længere væk kan de bevæge sig. En støvpartikel på 0,1 mikrometer kan for eksempel fra en starthøjde på kun én meter svæve i luften i over 12 dage, før den lander på gulvet. Ofte kan man også lugte byggestøv, selvom man ikke kan se det. Hvis man synes, at et rum "lugter af beton", så er det sandsynligvis, fordi der svæver mikroskopiske støvpartikler i luften.

Støv kan udgøre en sundheds- og sikkerhedsfare

Virksomhederne i byggeindustrien ønsker ikke at udsætte deres medarbejdere for unødig farer, men jo længere en arbejder eksponeres for respirabelt krystallinsk silikatstøv, desto større er sundheds risikoen.

Silikatstøvpartikler, som findes i beton, fliser, mursten og mørtel, kan give lungekræft og uhelbredelig silikose, selvom kun små mængder når ud i lungevævet (alveolerne) over en periode. Eksponering for silikatstøvpartikler kan også give og forværre astmasymptomer.

Støv kan forekomme i næsten alle trin af en opgave

Støv forekommer i næsten alle faser i et byggeprojekt og kan give produktivitetstab og i værste fald sygdom, sygefravær og endda dødsfald.

  • Tidstab: afskærmning af områder før påbegyndelse af arbejdet.
  • Beskadigelse af inventar: tæpper, møbler og andet inventar.
  • Påvirkning af andet arbejde: f.eks. opsætning af gipsplader, maling og el-arbejde.
  • Forsinkelse af aflevering: tidskrævende rengøring efter afsluttet arbejde.

Man tænker måske mindre over det, men de fine støvpartikler kan også sætte sig i andet værktøj og beskadige motoren og andre dele med høje reparationsomkostninger og frustrerende nedetid til følge. Støvpartiklerne sætter sig også på værktøjets skarpe dele - på mejslens spids, på borets spids og på slibepuders overflade - så de bliver sløve og får en kortere levetid.

Ud over at udgøre en fare for medarbejdernes sundhed og sikkerhed kan silikatstøv også forringe arbejdsforholdene ved at gøre luften uklar, forårsage hosten, nysen og irriterede øjne og ved at sætte sig i tøj, hår og mobiltelefon. Når man reducerer mængden af farligt støv, skaber man bedre arbejdsforhold og dermed også en højere produktivitet, når arbejdsmiljøet bliver mere behageligt.

Hvordan måler man støv på arbejdspladsen?

Vi ved, hvorfor det er en god idé at minimere eksponeringen for støv på byggearbejdspladser. Men hvordan fastsætter man tærskelværdierne for eksponering?

Lignende standarder er gældende rundt om i Europa, så hvis du arbejder med byggeprojekter i EU, har du til opgave at sikre, at medarbejderne kun eksponeres for støv i lave mængder.

Hvordan reducerer man indånding af støv på en byggearbejdsplads? Vi anbefaler, at man anvender STOP-princippet - substitution, teknik, organisering og personlige værnemidler.

Substitution: Risikoen for støv elimineres ved at anvende andre arbejdsmetoder

Substitution af traditionelle arbejdsmetoder for at forbedre sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Når man udskifter de traditionelle arbejdsmetoder og i stedet anvender alternative metoder, der er designet til minimere eller helt eliminere eksponering for støv, fjerner man den egentlige årsag til faren.

Alternative arbejdsmetoder til at reducere eksponering for farligt respirabelt silikatstøv på byggepladser er:

Arbejderen anvender et DD-WMS vandsystem til vandforsyning, filtrering og opsamling af slam ved våd diamantboring

Våd diamantboring

Byggepladsen holdes renere med opsamling af slam under våd diamantboring. Enheder som DD-WMS vandsystemet kan tilføre vand, filtrere og opsamle slam til nem bortskaffelse, hvor vandet recirkulerer i processen med en konstant, jævn vandforsyning. Diamantboring på stativ sikrer samtidig meget lav påvirkning af hånd-/armvibration (HAVS), og dermed reduceres faren for arbejdsskader.

DD-WMS 100 water management system
BX 3 batterisømpistol er et støvfrit alternativ til boring og bruges til fastgørelse på beton

Skudmontage

Skift til BX 3 batterisømpistol, der er designet som et renere, støjsvagt og støv- og vibrations frit alternativ til boring.

BX 3 batterisømpistol
HAC støbte forankringskanaler, der placeres omkring armeringen før støbning af betonen, bevirker, at der kun ved få boringer eller slet ikke dannes støv ved efterfølgende montering

Design, der eliminerer betonstøv

Vælg støvfri basismaterialer, eller monter vores HAC støbte forankringskanaler omkring armeringen, før betonen støbes, så man helt eller næsten kan undgå at bore og dermed også fjerner eksponering for støv.

HAC støbte forankringskanaler

Teknik: Systemløsninger, der reducerer indånding af støv

Tekniske løsninger, der reducerer eksponering for farligt støv

Hilti har flere årtiers erfaring med at forebygge, styre og opsamle byggestøv. På vores støvforskningscenter i Kaufering i Tyskland arbejder vores støveksperter med udvikling og overvågning af relevante standarder som EN 50632 & 60335 i samarbejde med andre forskere.

Hilti elværktøj, tilbehør og forbrugsvarer (bor, slibeskiver, klinger og mejsler) er designet som komplette støvopsamlingsystemer (DRS), der effektivt opsamler mest muligt af det skadelige støv ved kilden med kraftige støvsugere. Støvopsamling kombineres med indbyggede teknologier såsom aktiv vibrationsreducering (AVR) og aktiv momentstyring (ATC), der minimerer eksponering for vibrationer og forebygger håndleds skader som følge af tilbageslag.

Derfor kan 95% af vores elværktøj bidrage til at skabe et støvfrit og derfor sundere arbejdsmiljø på byggearbejdspladser. Sådan laver du en konsekvensberegning over det kvalitetsværktøj, dine medarbejdere har brug for 

Applikationer omfatter

TE 6-A22 batteriborehammer bruges med integreret støvopsamlings system

Boring

Du kan opsamle op til 97% af byggestøvet med et integreret støvopsamlings system som TE-DRS, der passer til vores batteriborehamre.

På samme måde sikrer TE-YD sugeboret støvfri betonboring, når det bruges sammen med SDS kombihamrene som f.eks. TE 50-AVR og VC 40-H våd-/tørstøvsuger.

TE-DRS støvopsamlingssystem TE-YD hulbor
TE 2000-AVR beton nedbrydningshammer bruges til støvfri mejsling/nedbrydning i kombination med et støvopsamlings system med støvsuger

Mejsling

Du kan opsamle op til 95% af støvet ved mejsling, når du benytter værktøj som f.eks. TE 3000-AVR betonmejselhammer kombineret med TE DRS-B støvopsamling og universalstøvsuger som VC 40H-X.

TE DRS-B støvopsamlings system Sådan arbejder du støvfrit med Hilti mejselhamre
Skæring i våd beton reducerer støv på byggepladsen med værktøj som DCH 300-X diamantskærer

Opskæring

Skæring i våd beton med DCH 300-X diamantskærer kan være op til 30% hurtigere end skæring i tør beton.

Hvis du finder skæring i tør beton mere praktisk, arbejder værktøjet også støvfrit i kombination med en støvsuger som VC 60M-X.

DCH 300-X diamantskærer
Med SC 70W-A22 koblet til en universalstøvsuger bliver støvopsamling mere enkelt end tidligere

Skæring

Støvopsamling ved skærearbejde med en batterirundsav som f.eks. Hilti SCW 22-A eller SC 70W-A22 er blevet meget nemmere – du tilslutter bare en universalstøvsuger, f.eks. model VC 20M-X. 

SCW 22-A batterirundsav SC 70W-A22 batterirundsav
Til støvfrit arbejde kombineres for eksempel DG 150 betonsliber og en støvsuger

Slibning

Støvfrit arbejde med kombinationen af værktøj som f.eks. DGH 150 betonsliber og VC 40H-X støvsuger.

DGH 150 betonsliber
Billede af hele sortimentet af Hilti støvsugere til byggepladsen

Støvsugning

Hilti støvsugere er kraftige, effektive og designet til at klare selv de mest krævende betingelser på byggearbejdspladser.

Den automatiske filterrensnings teknologi vender kortvarig luftstrømmen inde i systemet hvert 15. sekund, så man forhindrer ophobning af støv i filteret og bevarer den kraftige sugeevne.

Hilti VC støvsugere

Valg af støvsuger i forhold til støvklasse

Det er vigtigt at vælge korrekt støvklassifikation i forhold til opgaverne

Ved arbejde med byggematerialer, der genererer store mængder potentielt farligt støv, er medarbejdernes sundhed det vigtigste. Støvsugere spiller en afgørende rolle i at undgå eksponering for støv, og for at opnå den fulde effektivitet og det fulde udbytte er det vigtigt at vælge den rigtige støvsuger til det konkrete formål. Støvsugere inddeles i forskellige støvopsamlingsklasser. Den enkelte støvopsamlingsklasse er defineret ved grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og brugerens risikograd, f.eks. L for lav risiko, M for middel risiko og H for høj risiko. 

Støvklasse L (lav risiko)

Støv i støvklasse L omfatter almindeligt husstøv, blødt træ og faste overfladematerialer. 

Den maksimalt tilladte koncentration af støv i støvklasse L er > 1 mg/m³, og dermed skal støvsugeren kunne opsamle 99% af støvet.

Støvsugere til støvklasse L

Støvsugere til støvklasse M (middel risiko)

Støv fra hårdt træ, cement, beton, puds og mørtel samt maling hører under støvklasse M.

Den maksimalt tilladte koncentration af støv i støvklasse M er ≥ 0,1 mg/m3. Det vil sige, at støvsugeren skal kunne opsamle 99,9% af støvet. 

Støvsugere til støvklasse M

Støvklasse H (høj risiko)

Støvklasse H omfatter materialer som respirabelt kvarts støv, løvtræ, asbest, mineralfibre, asfalt og kunstfibre såsom glasuld. 

Den maksimalt tilladte koncentration af støv i støvklasse H er < 0,1 mg/m3. Det vil sige, at støvsugeren skal kunne opsamle 99,995% af støvet. 

Støvsugere til støvklasse H
DSH-P vandpumpe til fjernelse af støv ved brug af Hilti DSH 600-X benzinsav

Våd støvopsamling til benzinsave

Konstant tryk og vandforsyning med den selvstartende DSH-P vandpumpe

Diamantsavning skaber støv, både ved savning i beton og mursten.

Derfor har vi udviklet den nye DSH-P vandpumpe med konstant vandtryk, der sikrer en effektiv fjernelse af støv. Samtidig kan den kombineres med næsten alle typer vandtilførsel, for eksempel en gulvspand, så du undgår at trække slanger på tværs af byggepladsen eller pumpe en vandflaske manuelt for at sikre vandforsyning til saven.

Organisering: med det formål at sikre lavere støveksponering

Organisering: med det formål at sikre lavere støveksponering

Tredje trin i STOP-princippet er at fastlægge og gennemføre ændringer i arbejdets tilrettelæggelse, der minimerer eksponering for støv. En praktisk metode kan være jobrotation med skiftende mandskabshold til støvtungt arbejde, så den enkelte medarbejder eksponeres i kortere tid.

Mange steder i byggebranchen har man indført ”forbud mod fejning”. Byggestøvet støvsuges i stedet, så man undgår at store mængder støv hvirvles op i luften. Og endelig bør arbejdere på alle niveauer jævnligt modtage undervisning i farerne, så man også derigennem minimerer eksponering for støv. 

Har I brug for hjælp til at afdække de aktuelle muligheder for at minimere risikoen og sætte ind med ekstra uddannelse i sikkerhed på arbejdspladsen? Tal med en af vores accountmanagere, der er eksperter i rådgivning, vejledning og praktiske samtaler om operationel brug af værktøjerne på arbejdspladsen.

Personlige værnemidler

STOP-princippet omfatter også personlige værnemidler

Endelig er det vigtigt for ansatte i byggebranchen at anvende de rette personlige værnemidler. Støvmasker, beskyttelsesbriller, arbejdshjelm, høreværn, engangsdragter og handsker er vigtige hjælpemidler, også når man anvender støvfrit værktøj. Under forhold, hvor antallet af silikatpartikler i luften ikke kan begrænses, kan det være nødvendigt at anvende åndedrætsværn som beskyttelse mod indånding af støv.

Del