Cirkularitet - gør mere med mindre

Den cirkulære økonomi er en win-win for miljøet og byggebranchen

I vores globale økonomi bliver mindre end 10% af vores ressourcer genbrugt. Og når bygninger ikke længere er levedygtige, bliver kun 40% af byggeaffaldet genbrugt eller genanvendt. Ved at indføre cirkulære forretningsstrategier, der integrerer bæredygtighedsfaktorer sammen med økonomiske faktorer, hjælper du ikke kun med at minimere din indvirkning på miljøet, men sikrer også din virksomheds langsigtede succes.

Den nuværende globale situation for affaldsgenerering

2 milliarder

tons affald genereret pr. år
Verden skaber omkring 2 milliarder tons affald hvert år, og dette tal forventes at stige.

300 millioner

tons plastaffald om året
Dertil kommer de 54 millioner tons af elektronisk affald, der produceres om året, hvoraf kun 17,4 % genanvendes.

1/3 affald

produceret på verdensplan pr. år
1/3 af alt affald på verdensplan produceres af byggebranchen.

180 kilo

emballageaffald pr. år
Den gennemsnitlige europæiske borger producerer næsten 180 kilo emballageaffald på et år.

Hvorfor cirkularitet?

Maksimer værdien ved at reducere ressourceforbruget i dine byggeprojekter

I modsætning til den lineære økonomimodel, som fokuserer på rentabilitet, fokuserer den cirkulære økonomi på at skabe maksimal værdi med et minimum af råmaterialer og ressourcer. Med vores hjælp kan din virksomhed gøre mere med mindre i hele forsyningskæden. Fra planlægningsfasen, hvor vores software og tjenester kan hjælpe dig med at optimere dine designs til at reducere spild, til byggefasen, hvor vores værktøjer og supportsystemer er designet til at blive genbrugt og genanvendt. Du kan endda få en personlig rapport om din indsats inden for indsamling, genbrug og genanvendelse.

Reducer spild ved overkøb

Vores løsninger til værktøjsstyring hjælper med at strømline din værktøjspark

Vores Fleet Management model hjælper med at indbygge cirkularitet i din rejse mod at blive mere bæredygtig. Det hjælper med at sikre, at du kun har det værktøj, du har brug for, hvilket reducerer ressourceforbruget og samtidig strømliner din drift. 

Med ON!Track, vores software til værktøjsstyring, kan du identificere inaktive eller tabte aktiver, når du går fra projekt til projekt.

Mindre spild - mere genbrug

Hvor det er muligt, genbruger vi reservedele fra værktøj, du ikke længere har brug for

Det er en problemfri proces: Vi afhenter gratis dit elværktøj, batterier og tilbehør, uanset hvor i verden du befinder dig. Vi tager endda imod vores konkurrenters værktøj og batterier.

Men hvad sker der med dem? Det værktøj, der funktionelt svarer til nyt, bliver en del af vores udlejningssortiment og modvirker behovet for at fremstille og transportere nyt udstyr. Andet doneres til ikke-intensiv brug af humanitære organisationer og uddannelsesinstitutioner. Komponenter, der opfylder vores kvalitetsstandarder, genbruges af vores reparationscentre. Faktisk er genanvendelsen af reservedele fra returneret elværktøj nu oppe på 120.000 om året, hvilket reducerer omkring 90 tons elektronik, motorer og rotorer om året. Det, der er tilbage, går til vores genbrugspartnere.

Kan genbruges næsten uendeligt

Hvad vi ikke kan genbruge, forsøger vi at genanvende.

Værktøj eller komponenter, der ikke kan genbruges, håndteres af vores autoriserede globale genbrugspartnere.

Vi tager ansvar for vores produkter i hele deres levetid. En stor del af et typisk værktøjs masse består af metaller af høj kvalitet, som kan genanvendes næsten uendeligt til forskellige formål, og selvom vi opnår et højt niveau af ikke-termisk genanvendelse på vores markeder, fortsætter vi med at arbejde med vores genanvendelsespartnere for at øge udbyttet endnu mere.

Vores rejse mod cirkularitet

50 %

af et Hilti værktøjs masse er genbrugsmateriale
Vi reducerer brugen af nye råmaterialer ved at øge mængden af genanvendt stål og plast i vores produkter.

1.3 millioner

værktøj, batterier og tilbehør blev indsamlet af Hilti i 2020
Støt cirkularitet ved at lade os indsamle dit udgåede værktøj gratis. Vi finder måder at genbruge eller genanvende dem på.

81 %

af alt indsamlet materiale blev genanvendt til materialegenbrug
Vi forbedrer konstant vores genvindingsrater takket være innovationer inden for sorterings- og forarbejdningsteknologi.

1,929 tons

af materialet blev udvundet ved genbrug
Vi arbejder på at sikre, at høje niveauer af stål, kobber og aluminium bringes tilbage i de internationale råvarecyklusser.

En industri frontløber: måling af cirkulæritet

 

Modsat CO2 er der ikke nogen international anderkendt metode til at måle cirkulæritet. Derfor har vi sammen med BCG og Circle Economy udviklet den nye metode, CIRCelligence. Vi kan nu evaluere en hel produktportefølje på årlig basis, baseret på hvor velimplementeret cirkulæriteten har været. Vores beregninger dækker områder så som genbrugte materialer, produktdesign, produktionsmetoder, hvordan vi varetager vores værktøj samt hvad der sker med det i slutning af produktets livscyklus.

Mere bæredygtige sammen

Læs nærmere om løsninger, der er designet til at hjælpe dig med at reducere dit CO2-fodaftryk og samtidig sikre en bæredygtig vækst for din virksomhed fremadrettet.

Udforsk bæredygtige løsninger

Grønne løsninger til byggeri

Invester i innovative byggeløsninger, der hjælper dig med at levere certificerede og bæredygtige byggeprojekter.

Udforsk grønne løsninger til byggeri

Få styr på omkostningerne til din værktøjspark

Strømlin finansiel planlægning med Fleet Management. Et fast månedligt gebyr dækker alle dine værktøjet - inklusiv deres brug, service og reperationsomkostninger.

Lær mere om Fleet Management

Del