5 tegn på, at du har udfordringer med din værktøjsstyring

udfordringer med værktøjsstyring

I det daglige arbejde udveksles værktøj mellem håndværkere, køretøjer og sågar forskellige byggepladser. Sådan er virkeligheden i byggebranchen, men det kan medføre en række forskellige udfordringer i forhold til at holde styr på værktøjet.

Hvis du ikke er sikker på, hvor dit værktøj er, eller hvis dine systemer ikke er i stand til at spore værktøj, som er i konstant bevægelse, kan det være svært at sikre, at håndværkerne har det værktøj, som de skal bruge til deres arbejde.

Et andet problem er at holde værktøjet serviceret og sikkert, da det kan have stor betydning for compliance, arbejdsmiljø og effektivitet. I sidste ende kan disse udfordringer have en stor indvirkning på produktivitet og ikke mindst virksomhedens bundlinje. 

Her er 5 tegn på, at du har udfordringer med din værktøjsstyring:  

 

1. Du har altid for meget reserveværktøj

Hvis din værktøjspark er fyldt med udstyr, der ikke bliver brugt, kan det være et tegn på et overordnet problem i din værktøjsstyring. Det er vigtigt, at medarbejderne har nok værktøj til at kunne udføre deres arbejde, men det kan være en dårlig investering at have for meget udstyr. 

At have betydelig kapital bundet i overskydende udstyr kan skade din virksomheds rentabilitet, idet overskydende beholdning trækker værdifulde ressourcer væk fra andre områder i virksomheden, hvor kapitalen kunne investeres mere effektivt. Hvis virksomheden har en stor mængde reserveværktøj, er det vigtigt at spørge sig selv, om det er en fornuftig investering. .

Med en stor værktøjspark bindes pengene ikke kun i selve udstyret, men bruges også på vedligeholdelsesomkostninger. Ifølge retningslinjerne for Arbejdstilsynet skal alt værktøj – også det, der ikke anvendes regelmæssigt – serviceres og testes med jævne mellemrum for at sikre, at det er i sikker stand. Det indebærer, at udstyret i gennemsnit skal til service hver 3. til 6. måned, hvilket skal planlægges og dokumenteres. Værktøjet må ikke bruges på byggepladsen uden at være testet, så denne løbende vedligeholdelse af udstyr, der ikke er i brug, koster værdifuld tid og penge. Det er med andre ord en overinvestering, der skaber problemer på tværs af din værktøjspark.  

 

2. Du kan ikke finde specifikt værktøj, når dine medarbejdere spørger efter det

Selvom denne udfordring umiddelbart virker som det modsatte af den første udfordring, forekommer de ofte samtidig. Selvom du har rigeligt med udstyr i omløb, kan det stadig være svært at finde det værktøj, der efterspørges.

Det kan der være flere årsager til. Ofte kan det være svært at finde værktøj, idet medarbejderne ikke registrerer et værktøj, når de tager det fra lageret, eller når de udveksler værktøj mellem hinanden. Samme problemstilling opstår, når værkstøj udveksles mellem byggepladserne i løbet af en arbejdsdag. En konsekvens af dette er, at udstyret ligger i varevognene i længere tid ad gangen, hvilket gør det meget svært at holde styr på for dem, der er ansvarlige for værktøjsstyringen. Så selvom du har værktøj nok i din værktøjspark, kan specifikt værktøj være usynligt for dine systemer, fordi det ikke er registreret korrekt. 

Alt dette kan være med til at stresse både håndværkere og supportmedarbejdere og skaber forsinkelser, fordi folk forsøger at opspore værktøjet manuelt ved at ringe rundt.  

 

3. Håndværkerne er ikke tilfredse med det værktøj, der stilles til rådighed

At have det forkerte værktøj til en given opgave kan være ekstremt frustrerende for medarbejderne og føre til lav moral på arbejdspladsen. Det forkerte værktøj kan medføre, at det tager længere tid at udføre en opgave, og udstyr, der bryder sammen, kan føre til stor frustration blandt medarbejderne. 

Hvis dine folk hele tiden arbejder med udstyr, der ikke er ordentligt vedligeholdt eller ikke er beregnet til det arbejde, der skal udføres, kan det være et tegn på, at du har udfordringer med din værktøjspark. Når der opstår den slags problemer, kan nogle håndværkere finde på at hamstre det værktøj, som de godt kan lide, hvilket kan føre til stor utilfredshed blandt deres kolleger, som føler, at de er nødt til at arbejde med udstyr, der ikke er egnet til deres arbejde. 

Det kan påvirke produktiviteten på byggepladsen og skabe dårlig moral i arbejdsstyrken..

4. At skulle vælge mellem reparation eller udskiftning af værktøj

Hvis du har en aldrende værktøjspark, står du måske regelmæssigt med spørgsmålet "skal jeg reparere dette værktøj igen, eller ville det være bedre at udskifte det"? Det er ikke nogen nem beslutning at tage. Noget værktøj kan være dækket af garanti, og der kan være stor forskel på reparationsomkostningerne for forskellige typer af udstyr. 

Problemet er ikke nødvendigvis beslutningen i sig selv, men snarere hvor ofte beslutningen skal tages. Hvis du regelmæssigt skal træffe denne beslutning, indikerer dette et mere overordnet problem med din værktøjsstyring. 

Indtil beslutningen er truffet, er værktøjet ikke til rådighed, hvilket kan betyde, at der skal skaffes reserveværktøj til igangværende opgaver. Det kan koste masser af tid og penge, især hvis du jævnligt er nødt til at leje værktøj, og det er en lappeløsning i stedet for en mere permanent løsning.

5. Du ved ikke, hvornår der er blevet udført service på dit værktøj

Som tidligere nævnt er det helt afgørende at sørge for, at der bliver udført regelmæssig service på alt værktøj. Ikke kun for at mindske nedetid og øge produktiviteten på byggepladsen, men også for at sikre, at dit udstyr overholder de gældende bestemmelser og love, for eksempel PUWER-bestemmelsen (Provision and Use of Work Equipment Regulations 1998). 

Dermed er det også vigtigt at have servicedokumentationen i orden, så man kan vise, at værktøjet er i sikker stand. For dig som ansvarlig er det vigtigt at være sikker på, at dit værktøj er sikkert og i god stand. Hvis du ikke har adgang til denne information, kan det skabe problemer i forbindelse med en inspektion eller en ulykke. 

Hvis du ikke ved, hvilket værktøj der er blevet serviceret og hvornår, kan det tyde på, at der er et problem i din værktøjsstyring, som skal løses. 

 

Del