BIM og fysisk værktøjsstyring

BIM og styring af fysiske aktiver kan i fællesskab øge produktiviteten i byggeriet

BIM and physical asset management

I dag tales der meget i byggesektoren om BIM (Building Information Modeling, modellering af bygningsinformation) og værktøjsstyring, også kaldet AIM (Asset Information Management, informationsstyring for værktøj og materialer) – og det er der gode grunde til.

Byggebranchen er en af de vigtigste kilder til økonomisk vækst og udvikling. Enhver investering i forbedring af byggeriets produktivitet og effektivitet vil derfor få direkte indvirkning på økonomien. Derfor er moderne, konkurrencedygtigt og effektivt byggeri afgørende for et lands økonomiske velstand.

I denne blog ser vi på, hvad BIM og AIM betyder for byggesektoren, og hvordan de hænger sammen og støtter hinanden i skabelsen af et velordnet, effektivt og meget produktivt miljø for byggeriet.

Denne blog indgår i en serie, hvor vi deler vores viden og sætter dig i stand til at få endnu mere ud af dit værktøj og dine medarbejdere.

Hvad er Building Information Modelling?

BIM er skabelsen af en digital model af en bygning eller et infrastrukturanlæg. BIM baserer sig på samarbejde, understøttet af digital teknologi, der bruges til at låse op for mere effektive metoder til at konstruere, skabe og vedligeholde aktiver.

Grundtanken bag BIM er at have en enkelt, troværdig kilde for alle involverede parter, hvor det er muligt at skabe og dele den rigtige information på det rigtige tidspunkt gennem alle faserne for design, konstruktion, opførelsen og drift af en bygning.

Indførelse af BIM giver enorme gevinster i form af omkostnings- og tidsbesparelser. Det giver mere nøjagtige beregninger og bidrager til at undgå dyre fejl og omarbejde i et projekt på grund af information, der går tabt.

De primære drivkræfter for indførelse af BIM er:

 • Reduktion af omkostninger til aktiver
 • Højere driftseffektivitet
 • Støtte effektiviteten og produktiviteten i byggeriets forsyningskæder
 • Bidrage til en fremsynet sektor
 • Indførelse af BIM er ikke en enkel proces, den omfatter implementering på flere niveauer, der fungerer som milepæle frem mod en fuld implementering.

Hvis BIM indføres på den rigtige måde, kan den give særdeles store besparelser for byggesektoren og dens kunder. Derfor er BIM en central del af den globale strategi for byggesektoren.

Selvom BIM er en helt nødvendig proces i enhver byggevirksomhed, bør man ikke overse betydningen af værktøjsstyring. Det kræver en forklaring.  

Hvad er værktøjsstyring?

BIM beskæftiger sig især med planlægningen, opførelsen og vedligeholdelsen af en bygning. Værktøjstyring bruges til at administrere og få kontrol over det værktøj, udstyr og materiel, der bruges i selve byggeprojektet.

Værktøjsstyring i byggeriet har utallige fordele, som alle fører til øget produktivitet, reducerede omkostninger og mindre nedetid. Værktøjsstyring kan:

 • Hjælpe med at forhindre tyveri og tab af værktøj og materiel
 • Sikre, at det rigtige udstyr er på det rigtige sted, så projektet afvikles effektivt
 • Give nøjagtige lagerværdier for værktøj og materiel
 • Hjælpe med at forhindre materiale- eller produktionsfejl gennem styring af vedligeholdelses- og reparationsplaner
 • Sikre, at værktøjet overholder planerne for regelmæssige eftersyn og test

Software til værktøjsstyring hjælper ikke kun med at håndtere værktøjet mere effektivt og sørge for, at det overholder lovkrav og regulativer. Det gør det også muligt for dig at følge status for dine medarbejdere og sikre, at deres kvalifikationer og certificeringer altid er på plads.  

Hvad er fordelene ved en integreret tilgang?

Når BIM kombineres med værktøjsstyring, får virksomheden størst mulig værdi ud sit værktøj og materiel, samtidig med at arbejdet udføres sikkert og miljøforsvarligt.

Begge metoder tager sig af forskellige sider af byggeprojektet, og succesen afhænger af, at de arbejder tæt sammen. BIM og software til værktøjsstyring tager begge udgangspunkt i, at der skal være en enkelt, troværdig informationskilde som gør det lettere og hurtigere for medarbejderne at finde den nødvendige information.

Når BIM samarbejder med software til sporing af værktøj og materiel, har alle i organisationen adgang til overskuelig information. Det giver øget produktivitet med en perfekt informationsudveksling, hvor alle arbejder sammen.

Når strategierne for BIM og værktøjsstyringen samles, får du følgende fordele:

 • Større klarhed omkring den langsigtede ydeevne
 • Lavere opstartsomkostninger i projekterne på grund af adgang til bedre information
 • Lavere bygge- og driftsomkostninger på grund af færre fejl i byggeriet
 • Bedre styring gennem hele udstyrets levetid
 • Undgå administrationsomkostninger på grund af ufuldstændige data

 

Software til værktøjsstyring er det første skridt i retning af en mere gennemskuelig og ansvarlig tilgang til styringen af aktiviteterne. Ud fra vores viden og erfaring i branchen har vi lavet denne letlæselige guide "Software til værktøjsstyring i byggebranchen – en introduktion".

Del