Bedre arbejdsmiljø gennem teknologi

How technology can help make the construction industry safer

Det er ingen hemmelighed, at byggebranchen er en af de farligste sektorer at arbejde i verden over. Dette er ikke kun en bekymring blandt medarbejderne, men det kan også påvirke arbejdsgiverne negativt med henblik på omdømme, produktivitet og profit, hvis medarbejderne er nødt til at tage fri på grund af længerevarende sygdom. Usikre arbejdsforhold gør byggepladserne mindre tiltrækkende for potentielle medarbejdere, hvilket gør det sværere at nedsætte branchens høje omsætningshastighed og manglende arbejdskraft.

Ved at indføre teknologiske innovationer i værktøjer og processer, kan virksomheder minimere risikoen for arbejdsskader og være med til at gøre byggebranchen mere sikker.

Hvad gør byggepladserne usikre?

De fleste skader skyldes risikable arbejdsforhold og kan inddeles efter disse hovedårsager:

 • Mennesker: Risikabel eller hensynsløs adfærd, forkert brug af værktøj eller beskyttelsesudstyr, manglende viden eller erfaring, manglende opmærksomhed.
 • Værktøj: Beskadiget eller dårligt vedligeholdt udstyr, manglende sikkerhedsudstyr, eller ved brug af forkerte, slidte eller beskadigede forbrugsvarer.
 • Organisatorisk: Utilstrækkelig uddannelse eller certificering, manglende opmærksomhed på farer, eller utilstrækkelig planlægning, der fører til hastearbejde.
 • Miljø: Dårlig belysning, høj støj, forstyrrelser, dårlige vejrforhold eller ekstreme temperaturer, farlige stoffer som støv eller kemikalier, eller arbejde i højden eller over hovedet.

Ud over risici på byggepladsen kan entreprenører også møde udfordringer med overholdelse af retningslinjer. Myndigheder opdaterer løbende sikkerhedsstandarderne for at opfylde kravene til større og mere komplicerede projekter såsom nye standarder inden for arbejdsmetoder, nye teknologier og materialer, færre faglærte medarbejdere og kortere tidsfrister. Alle disse retningslinjer skal løbende implementeres og overholdes som en del af de daglige arbjede.

Her er det vigtigt at huske på, at overholdelse af retningslinjer ikke altid er lig med den optimale sikkerhed. Reguleringerne skaber et grundlag for hvordan man som minimum skal handle, men for at forpligte sig fuldt ud til sundhed og sikkerhed kræves det ofte, at minimumskriterierne overgås.

60,000 +

dødsulykker
sker hvert år på byggepladser verden over [1]

450,000 +

Dødsulykker
sker hvert år grundet følger af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom [2]

160 MILLIONER

ofrer
er udsat for arbejdsrelaterede sygdomme hvert år [3]

4 %

Af verdens BNP
Går tabt hvert år grundet sygedage [4]

Image alt text (optional)

Hvordan kan teknologi hjælpe?

Opgaver som fx boring og forankring i beton kan erstattes med innovative montagesystemer. Og hvis hammerboring ikke kan undgås, kan et integreret støvsugermodul på en SDS-borehammer hjælpe med at fjerne stort set alt støvet direkte fra boret. 

Nogle avancerede værktøjer indeholder teknologier til reduktion af vibrationer og momentstyringssystemer, der hjælper med at forhindre uventet overrotation, hvis boret sætter sig fast. Hos Hilti har vi for eksempel udviklet en mere avanceret momentstyringsteknologi, der kaldes 3D ATC. Den bruger flere gyroskopiske sensorer til at registrere, når en vinkelsliber pludselig bevæger sig væk fra et arbejdsområde, hvilket udløser en skivebremse.

En yderelige tanke man bør gøre er, at bruge batteridrevet værktøj med en optimal balance mellem ydeevne og vægt. Man bør ikke gå på kompromis med ydeevne - men man bør vurdere den enkelte arbejdsopgave i forhold til at finde det bedst egnede værktøj. Samtidig kan det være, at man ved arbejde over hovedhøjde enten skal bruge et værktøj med en overkommelig vægt eller som alternativ, benytte sig af teknologi der generelt minimere risikoen for skader. 

Ineffektiv organisering, fx utilstrækkelig uddannelse eller ringe beskyttelsesudstyr, kan også undgås med proaktive, cloudbaserede apps til byggeadministration. Visse softwareløsninger kan administrere sikkerheds- og uddannelsescertificeringer og sende påmindelser, der hjælper med at sikre overholdelse af retningslinjerne. Andre apps holder styr på beskyttelsesudstyr, så den tilsynsførende altid kan sørge for støvmasker, handsker og sikkerhedsbriller opbevares på byggepladsen.

Innovationer, der bidrager til en sikrere byggeplads

How technology can help make the construction industry safer

Reducer medarbejdernes belastning og udmattelse

 • Lettere, mere ergonomisk og komfortabelt værktøj 
 • Mere produktivt værktøj, der reducerer tiden man benytter pågældende værktøj
 • Elværktøj med vibrationsreduktionsteknologi 
 • Exoskeletter til at hjælpe med løft og arbejde over hovedet 
 • Automatiske maskiner til farlige eller gentagne opgaver 
 • Bænkmonterede våd-diamantbor med automatisk fremføring 
 • Værktøjstilsluttede mobilapps, der giver anbefalinger om udløsningstid samt støv- og støjklasser
How technology can help make the construction industry safer

Afhjælp de organisatoriske mangler

 • Værktøjstilsluttede mobilapps, der leverer træningsmoduler i sikkerhed ved behov
 • Software til værktøjsstyring der bl.a. skaber overblik over medarbejdernes kvalifikationer og certificeringer, påminder om vedligeholdelse af værktøj og materiel, gennemsigtighed i lagerbeholdningen mm. 
How technology can help make the construction industry safer

Undgå farer

 
 • Lasermåleværktøjer for at reducere brug af stiger 
 • Værktøjsophæng for at forhindre tab af værktøj 
 • Sundhedsadvarsler om farlige batterier 
 • Batteridrevne værktøjer, der ikke kræver brændbart brændstof
How technology can help make the construction industry safer

Reducer støv

 
 • Værktøjsintegrerede støvopsamlingssystemer, der fjerner stort set alt støv fra kilden 
 • Hulbor, der arbejder bedre sammen med støvopsamlingssystemer 
 • Kraftfulde batteristøvsugere til mere praktisk udsugning og rengøring
 • BIM-processer, der identificerer måder at undgå boring på (fx ved at specificere indstøbte forankringer)
How technology can help make the construction industry safer

Håndter højrisikoopgaver og adfærd

 • Momentstyringsteknologi, der hjælper med at forhindre fastlåst værktøj i at dreje ukontrolleret 
 • Dødmandskontakt og berøringsaktiverede kontakter for at stoppe værktøjet, når brugeren slipper

Når direktøren leder, følger sikkerheden efter

Usikre arbejdspladser skyldes typisk mangelfuld ledelse. Det er derfor ledelsens ansvar at overbevise deres medarbejdere om vigtigheden af sundhed og sikkerhed. Filosofien bør derefter forplante sig til medarbejderne, der vil være opmærksomme på hinanden og tage medejerskab for sikkerheden på byggepladsen. 

Ledere kan fremme en sikkerhedskultur ved at implementere regelmæssige aktiviteter til forebyggelse af personskader, fx nærulykke analyser, sikkerhedsinspektioner, medarbejderstyrede udvalg, og KPI'er til måling af sikkerheden, fastlagt af medarbejderne. Det kræver koordinering på tværs af organisationen, gennemførelse af processer og personligt ansvar. For en leder skal dette være en del af hverdagen. 

Ledere kan også vise vejen frem ved at vedtage en formel strategi for arbejdsmiljø og sikkerhed, der udnytter teknologiske innovationer. Investering i produkter og serviceydelser, der hjælper med at reducere risici på byggepladsen, er en proaktiv tilgang, der kan sørge for, at virksomhederne er i overensstemmelse med reguleringerne.

Sikrere arbejdspladser, bedre forretning

Medarbejderne reagerer positivt på reelle forpligtelser til at forbedre sundheden og sikkerheden. Derfor kan ledere, som spiller en aktiv rolle i udførelsen af sikkerhedsstrategier, engagerer medarbejderne gennem hele processen, og som indfører effektive sikkerhedsinnovationer, reducere skader og nedetid markant. 

En mere sikker byggeplads er ikke kun bedre for medarbejderne, det er også bedre for forretningen. Selvom øget produktivitet måske er det primære mål for de fleste byggevirksomheder, bør det også være en prioritet at undgå store bøder, og bemande projekter tilstrækkeligt, når man snakker om at øge overskuddet.

Hvis du vil vide mere om, hvordan teknologi kan hjælpe med at gøre din virksomhed mere sikker, kan du kontakte os eller tilmelde dig opdateringer nedenfor!

Du kan også registrere dig online og tilmelde dig vores nyhedsbreve som bl.a. indeholder information omkring nye artikler, nye innovative produkter, mm.

(Har du allerede registeret dig online? Administrer dine nyhedsbrevs-præferencer her)

Del