HILTI - BRUGERINDHOLD - VILKÅR FOR BRUG

HILTI - BRUGERINDHOLD - VILKÅR FOR BRUG

Hilti Corporation og dets tilknyttede selskaber ("sammen benævnt Hilti") søger tilladelse fra brugere af sociale medier til at præsentere specifikt socialt medieindhold, der deles af den relevante bruger ("brugerindhold") på forskellige websider, sociale kanaler og i forskelligt reklamemateriale.

Ved at acceptere disse vilkår for brug accepterer du, at Hilti har lov til at bruge det pågældende brugerindhold som følger.

Licens til brugerindhold

Du giver hermed Hilti følgende licens til brug af brugerindhold: en global, uendelig, royaltyfri, betalt, opsigelig, ikke-eksklusiv, overdragelig ret, som kan gives i underlicens og som er ubegrænset til brug af dit brugerindhold, samt men ikke begrænset til på Hiltis websider og sociale medier, såsom Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, på digitale platforme og websteder, hvor Hilti er aktiv, og alle øvrige markedsføringsinitiativer uanset det valgte medie og med ethvert middel, enhver medieenhed, udskrivningskanal og alle aktuelt og senere kendte processer og teknologier. Hvis dit brugerindhold ikke beskriver en person, kun præsenterer Hilti-værktøjer, tjenester eller andre, så giver du Hilti en uopsigelig, global, uendelig, royaltyfri, betalt, ikke-eksklusiv, overdragelig ret, som kan gives i underlicens og som er ubegrænset til brug af brugerindhold på ovennævnte kanaler.

Hilti kan bruge, vise, reproducere, distribuere, transmittere, foretage afledt arbejde af og kombinere med andet materiale, ændre og/eller redigere dit brugerindhold på enhver måde efter eget skøn uden yderligere forpligtelse såsom kildeangivelse. Du giver Hilti ret til brug af dit brugernavn, rigtige navn, billede, alt som ligner dig og beskrivelser af dig, adresse eller anden identificerende information samt men ikke begrænset til din stemme i forbindelse med enhver brug af dit brugerindhold.

Hvis du ønsker at trække licensen tilbage, eller hvis du mener, at noget af dit brugerindhold er anvendt i strid med dine rettigheder, så giv Hilti besked, så vi kan undersøge det. Du kan kontakte os ved at besvare dit brugerindhold med en kommentar om, at du ønsker det indsendte brugerindhold fjernet, eller ved at kontakte os på SP_GDPR@hilti.com

Hvis du trækker din licens tilbage og Hilti sletter dit brugerindhold ifølge din anmodning, så kan det ikke længere ses af andre brugere, men det kan fortsat findes andre steder i Hiltis systemer eller sociale mediekanaler, hvis:

•               øjeblikkelig sletning ikke er mulig på grund af tekniske begrænsninger (i det tilfælde slettes dit brugerindhold senest 90 dage efter din egen sletning);

•               dit brugerindhold er downloadet eller brugt af andre brugere på sociale mediekanaler i overensstemmelse med denne licens eller en licens, der gælder for disse sociale mediekanaler, og vedkommende har ikke slettet brugerindholdet (hvorfor denne licens fortsat er gældende, til brugerindholdet er slettet).

Vi gør vores bedste for at angive dig som copyright-ejer. Hvis du ikke ønsker at blive angivet som copyright-ejer, så kontakt os med en besked i dit brugerindhold eller SP_GDPR@hilti.com.

Hvis du har spørgsmål til personlige oplysninger, ønsker at klage eller spørgsmål til vores elektroniske eller digitale tjeneste, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på

dk-DPO@hilti.com

Medmindre andet oplyses, er Hilti dataansvarlig for de personoplysninger, som vi indsamler gennem tjenesten med forbehold af disse vilkår og betingelser.

Vores hovedkontor har følgende adresse:

Hilti AG, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan Liechtenstein.

 

Information og garanti

Du garanterer hermed, at (i) du alene er ansvarlig for dit brugerindhold, (ii) du ejer alle rettigheder til dit brugerindhold og/eller har opnået relevante rettigheder og tilladelser fra alle andre afbildede personer og copyright-ejere (i tilfælde af mindreåriges samtykke fra vedkommendes værger) og/eller enheder, der gør rettigheder gældende til dette brugerindhold, og at Hilti har lov til at brug dette brugerindhold, og (iii) Hiltis brug af dit brugerindhold som beskrevet heri overtræder ikke tredjemands rettigheder og/eller gældende lovgivning.

Du accepterer at holde Hilti skadesløs for tab, erstatningsansvar eller krav, som gøres gældende af tredjemand og som stammer fra: dit brugerindhold og/eller din misligholdelse af disse vilkår for brug.

 

Personlige oplysninger

Hiltis dataopbevaringssteder vælges med henblik på effektiv drift, bedre ydeevne og sikring af data i tilfælde af nedbrud eller problemer. Vi træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de data, som vi indsamler, behandles ifølge bestemmelserne i vores privatlivspolitik og gældende lovkrav uanset, hvor data findes.

Ifølge Hiltis politik behandler vi kun dine personlige oplysninger i lande, hvor de gældende databeskyttelseslove beskytter data i samme grad som i EU/EØS eller Schweiz, eller beskytter data i samme grad hvad angår tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ifølge Europa-Kommissionen.

For så vidt det er teknisk muligt, er det Hiltis mål i forhold til alle Hilti-tjenester, websteder og apps kun at opbevare personlige oplysninger så længe det er nødvendigt i forhold til det beskrevne formål eller som krævet eller ifølge gældende lovgivning.

I henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) er det retlige grundlag, som vi gør gældende i behandlingen af dine personoplysninger, samtykkebestemmelserne i punkt 6 (1) (a) GDPR. Hilti opbevarer dine personlige oplysninger i en periode på 3 år efter den sidste direkte kontakt. Behandlingsformål, kategorier med behandlede personlige oplysninger og tredjemandsudbydere fremgår af vores privatlivspolitik.

Vores tjenester, websteder og apps kan indeholde links til øvrige relevante tjenester, websteder og apps, og når du har anvendt disse links, forlader du vores tjeneste. Når du besøger andre tjenester, websteder og apps, skal du være forsigtig og læse privatlivserklæringen, som gælder for den pågældende app eller det pågældende websted. Hilti hverken kan eller vil påtage sig ansvar eller erstatningsansvar for andre websteder, indholdet af deres tjenester, websteder og apps og privatlivspraksis, og vi anbefaler dem ikke.

DOWNLOADS

DK - BRUGERINDHOLD - VILKÅR FOR BRUG

DOCX

EN - USER GENERATED CONTENT TERMS

DOCX

Del