WEB OG APP OPDATERINGER

cfs-dm opdateringer

Version

Udgivelsestype Udgivelsesdato Udgivelsesdetaljer
3.4 Web og mobilapp Mindre opdatering August 2017

3.4 Opdateringen indeholder følgende nye funktioner og forbedringer: 

  • Mulighed for at navigere dokumentationer med en valgfri talangivelse, via både backoffice og mobilapp.
  • Mulighed for at tilføje PDF-dokumenter af ikke-teknisk karakter til projektet, og tilføje dem i den samlede PDF-rapport. Dette giver projektansvarlig mulighed for at uploade virksomhedsspecifikke dokumenter, som fx fakturaer eller tilladelser, med henblik på at inkludere det i den samlede projektrapport. 
  • Tilføjelse af en ny svartype for projektatributter: dato. dette felt giver mobilbrugere mulighed for at vælge en dato i et optimeret dato-vælger format. Dette åbner op for muligheden for at tilføje dato for vedligeholdelse, inspektion og installation, med reduceret risiko for fejlindtastning. 
  • Tilføjelse af en ny svartype under projektatributter: Tekst boks. Dette felt giver mulighed for at tilføje en fri tekst på op til 800 anslag, hvilket kan bruges til kommentarer og notater i forbindelse med inspektion eller lignende. Tekstfeltet er nemt at læse på både mobilapp og i rapport. 
  • Mulighed for at bestemme om enkelte kategorilinjer skal kunne redigeres i læse-visningen af CFS-DM. En tredje part, som fx en inspektør, der kan se enhedsdetaljer udenfor mobilappen (via QR-koden) kan nu også redigere specifik data for en enhed, som fx at tilføje inspektionsstatus eller kommentarer. 
  • Forskellige forbedringer af brugeroplevelsen samt diverse fejlrettelser og optimeringer. 
3.5 Web og mobilapp Mindre opdatering Februar 2018

3.5 Opdateringen indeholder følgende nye funktioner og forbedringer:

  • Større forbedringer indenfor skalerbarhed og synkronisering på mobilappens IT-arkitektur, hvilket markant forbedrer datastabilitet, forhindrer synkroniseringsfejl og øger hastigheden for synkronisering og download.
  • Mindre opdateringer, der forbedrer brugeroplevelsen, herunder muligheden for sortering af projekter i Back-office applikationen. 
  • Diverse fejlrettelser og andre mindre forbedringer. 

Del