LØSNINGER TIL TERMISK UDVIDELSE OG SAMMENTRÆKNING

Fikspunkter og glidere

Hilti heating solutions fixed point slider MRG-D6

Der er to årsager til, at rør kan udvide sig og trække sig sammen:

  • Dels på grund af temperaturforskellene mellem røret og dets omgivelser
  • Dels på grund af temperaturforskellene mellem omgivelserne og den væske, der løber gennem røret.

I begge tilfælde må rørene ikke monteres på beslag, men i stedet skal de have mulighed for at bevæge sig på langs.

Brug glidere, så røret kan udvide sig uden at skabe spændinger i kanalsystemet eller rørbøjlen. Brug fikspunkter kombineret med udvidelseskompensatorer for at sikre, at rørets bevægelser fordeles ligeligt og for at absorbere de ekstra kræfter, der genereres.

FORDELE

  • Fikspunkternes moduldesign giver alsidighed hvad angår højde, belastning og afstivning.
  • Høj temperaturmodstandsdygtighed og smal flange til let isolering.
  • Gliderne kan både bruges til ophængte og stående installationer.
  • Gliderne kan bevæges i to retninger i kombination med glideren Hilti MSG.
  • Belastningsklasser matches med Hilti rørbøjler.

SPØRG EN INGENIØR

Del