BYGGERI MED INDLIMET ARMERING I BETON

Hvor anvendes der typisk indlimet armering?

Genveje

Relateret software

PROFIS til armeringsstænger

Spørg en ingeniør

Har du tekniske spørgsmål? Du er velkommen til at kontakte os.

E-mail

Telefon

Postinstallerede armeringsstænger anvendes mange steder på en byggeplads - i støbeskel hvor der skal støbes ny beton på en eksisterende betonkonstruktion.

FORLÆNGELSE AF EKSISTERENDE BETONKONSTRUKTIONER

Dette er den mest almindelige anvendelse af postinstallerede armeringsstænger, f.eks. til:

• Forlængelse af mure
• Forlængelse af søjler
• Forlængelse af bjælker
• Forlængelse af plader
• Forlængelse af altaner

Indlimet armering i støbeskel mellem ny og eksisterende væg

Forlængelse af søjle

Forlængelse af eksisterende altanplade

Forlængelse af eksisterende betondæk

FORBINDELSER MELLEM NYE OG EKSISTERENDE BETONKONSTRUKTIONER

Her eksempler på forbindelser som kan betragtes som simpelt understøttet eller som momentstive samlinger:

• Påstøbning af bjælke på væg eller søjle
• Påstøbning af konsol på væg eller søjle
• Forbindelser mellem trapper og eksisterende vægge
• Forbindelser mellem vægge

Forbindelse mellem bjælke og eksisterende væg

Påstøbning af konsol på væg

Trappe forbundet med en eksisterende væg

Forbindelse mellem to vægge

FORSTÆRKNING AF EKSISTERENDE BETONKONSTRUKTIONER

Vi har også udviklet unikke løsninger til forstærkning af brodæk og mod gennemlokning

• Forskydning ved ny overbeton / Forstærkning af brodæk
• Kantbjælke på broer
• Forstærkning mod gennemlokning ved fx. paddehattedæk
• Udvidelse af fundamenter

Forstærkning af brodæk

Forstærkning paddehattedæk

Forstærkning af bro / kantbjælke

Søjlefundamenter

RELATEREDE KEMISKE HILTI ANKRE TIL POSTINSTALLEREDE ARMERINGSSTÆNGER

RELATERET SOFTWARE

SPØRG EN INGENIØR

Del