Seismisk Design Systemer

Hvordan ikke-strukturelle systemer sikrer personsikkerhed i bygninger

Vi leverer uafhængig godkendte løsninger, der er testet for at modstå bevægelse under seismiske hændelser. Disse løsninger omfatter modulære støttesystemer, passive brandsikringsprodukter og ankerfastgørelser.  Med dette forpligter vi os til vores ultimative formål at redde liv, beskytte aktiver og forbedre ydeevnen af bygningen.

IKKE-BÆRENDE KONSTRUKTIONER

De største reparationsomkostninger efter et jordskælv

Følgerne ved et jordskælv kan klassificeres i tre aspekter: Menneskelige dødsfald, afbrudte bygningsoperationer og materielle skader. Alt dette vil uundgåeligt resultere i økonomisk tab.

Greatest repair costs after an earthquake

Jordskælv foresager stort tab i bygninger. Ikke alene kan de ødelægge bygningselementer i bygninger, men også foresage alvorlige skader på ikke-bærende konstruktioner såsom mekaniske eller elektriske systemer / rørsystemer og kabelinstallationer. Disse systemer er afgørende for at sikre personsikkerheden i en bygning. I de senere år krævers der i stigende grad regler for ikke-bærende konstruktioner, der overholder strenge krav.

Tidligere fokuserede jordskælvsteknik på at designe bærende elementer for at forhindre bygninger i at falde sammen. Dette har dog ændret sig. Erfaringerne har vist, at ikke-bærende konstruktioner i bygninger er lige så relevante. Ikke-bærende konstruktioner i bygninger er afgørende for at sikre den fortsatte drift af vigtige services som vand og elforsyning (rør og kabler), nødsituations services (alarmsystemer), passiv brandsikring (rum) og aktiv brandsikring (sprinklere).

Forskning viser, at investingern i ikke-bærende komponenter er langt større end bærende komponenter og ligger fra 50-70% af bygningens samlede omkostninger (se tabel nedenfor). Fra mange tidligere jordskælv har tab som følge af skader på ikke-bærende komponenter overskedet tab som følge af skader  på bærende komponenter.

RREPARATIONSOMKOSTNINGER SOM FØLGE AF EN SEISMISK HENDELSE

Non-structural and structural components of buildings

Jordskælv kompromitterer personsikkerheden i bygninger, selv når konstruktioner forbliver ubeskadigede. Rør og kabler bevæger sig med ekstrem kraft under seismiske hændelser, der herved forårsager brud samt skader på brandrum. Dette fører til lækage af brandfarlig gas og spild af brændbare væsker, der historisk set er fulgt af brande og eksplosioner.

I tilfælde af brand spiller detektionssystemer en vigtig rolle. Når kabler er beskadeligt, fungerer disse systemer ikke korrekt. Dertil kommer, at seismiske kræfter kan forringe vandforsyninger og sprinklersystemer, der bidrager til brandsikring i bygningen.

Seismiske hændelser reducerer utvivlsomt beskyttelsesniveauet fra bygninger. Med passende fastgørelser, monteringsstøtter og passive brandsikringssystemer er bygninger udstyret til at modstå disse udfordende situationer og kan bidrage til at sikre personsikkerhed.

BYGGEFORORDNINGER

Under konstant udvikling

Byggebranchen er reguleret gennem byggeforordninger, der løbende udvikles og opdateres af myndighederne for at sikre minimumstandarder i forskellige aspekter som anvendelighed eller sikkerhed.

Formålet med disse forordninger er:

  • At forhindre skader på bærende og ikke-bærende elementer i bygningen ved jordskælv med lav intensite
  • At begrænse skaden på bærende og ikke-bærende elementer til reparerbare niveauer ved jordskælv med middel intensitet og
  • For at undgå total eller delvis sammenbrud af bygninger vedjordskælv høj intensitet

Sikkerhedskravene i byggeforordningerne varierer dog afhængigt af bygningstypen. Generelt er offentlige bygninger, herunder væsentlige faciliteter som hospitaler, under større kontrol og skal opfylde strengere krav. Disse bygninger skal forblive i drift efter jordskælv.

Baseret på prioriteringsniveauet kan byggegrupper opdeles i følgende kategorier, hvor kategori 1 er den mest kritiske:

Kategori 1
Bygninger der skal kunne benyttes efter et jordskælv, samt bygninger er indeholder farlige materialer. For eksempel hospitaler, lufthavne, brandstationer eller kraftværker.

Kategori 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Intensivt beskæftiget bygninger (langsigtede) og bygninger der bevarer værdifulde varer. For eksempel skoler, museer, universiteter, militærcentre eller fængsler.

Kategori 3
 Intensivt beskæftiget bygninger (langsigtede). For eksempel sportscentre, biografer, teatre, inkøbscentre eller koncertsale.

Kategori4
 Andre bygninger såsom boligområder, hotelle, kontorer eller industrielle bygninger.

PRÆSTATIONSEVNE AF IKKE-BÆRENDE KONSTRUKTIONER

Testet og verificeret i overensstemmelse med de seneste standarder.

Med udviklingen af strengere krav til ikke-bærende konstruktioner i byggeforordningerne skal producenterne nu tilbyde systemer testet i overensstemmelse med standarder anerkendt på verdensplan, som EN eller ASTM.

Hilti tilbyder seismiske kvalificerede produkter og systemer, der giver ultimativ ydeevne i ikke-bærende applikationer.  Disse systemer har gennemgået officelle tests, der er tjekket af tredjepartsorganisationer.

Men vi vil gerne dive personsikkerheden yderligere.

Hilti har gennemført omfattende forskning i samarbejde med kademiske partner, som Unversity San Diego, Californien (UCSD). Vi gennemførte en fuldskala test i en fem-etages bygning, hvor tre jordskælv efterfulgt af en brand blev simuleret for at analysere adfærd af forskellige ikke-bærende elementer, som ankerfastgørelser, passiv brandbeskyttelse og modulære skinnesystemer..

Desuden arbejder Hilti for tiden på et projekt sammen med EUCENTRE og Pavia Universitet med det formål at analysere og forstå det seismiske respons fra ikke-bæreende elementer og systemer ved hjælp af analytiske, numeriske og eksperimentelle aktiviteter.

Udover dette deltager vi aktivt i adskillige konferencer som det årlige seismiske akademi i Italien, der bringer eksperter fra hele verden sammen for at diskutere forskellige aspekter af seismisk design i bygninger.

Hilti HST3 stud anchor

Seismisk ankerdesign

Det er vigtigt at bruge det rigtige anker til både ikke-bærende og bærende elementer i en bygning, se vores udvalg af seismiske systemer i kategori C2.

Se Mere
Hilti Fire Protection Systems

Seismisk brandsikringsdesign

Brand er den mest almindelige risiko efter et jordskælv. Vores systemer tilbyder bevægelseskapacitet udover deres primære brandsikringsfuntions. De udfylder huller, der ellers er indgang til røg og brand. Dette er endnu mere kritisk efter bevægelse af bygninger.

Se Mere
Hilti modular support systems design

Seismiske desig af modulære skinnesystemer

At gøre bygninger jordskælvsikret bliver stadig et vigtigere krav til konstruktioner. Vores ingeniører kan hjælpe dig med at finde produkter, typiske løsninger og støtte dig med komplekse beregninger i hele projektets design og bygningsfaser.

Se Mere

Del