3 måder til at mindske tyveri af værktøj

3 måder til at mindske tyveri af værktøj

Ifølge en undersøgelse fra det britiske håndværksråd FMB sker der indbrud i en varevogn hvert 23. minut, dette svarer til, at 51% af alle entreprenører i Storbritannien udsættes for tyveri. Varevogne er meget udsatte for indbrud, men der foregår også tyveri andre steder. Der stjæles værktøj fra byggepladser og lagerlokaler, når medarbejderne f.eks. forlader arbejdspladsen for at holde pause eller hente frokost. Selvom det desværre ikke er muligt at forhindre værktøjstyveri fuldstændigt, så er der mange metoder til at mindske denne form for kriminalitet.

1. Synlige sikkerhedssystemer og låse

Indbrud i varevogne er et almindeligt problem, den nemmeste måde at løse dette på er med forbedrede låse. En kraftig lås vil ikke afskrække alle forbrydere, men tilføjelsen af denne ekstra sikkerhed kan få nogle forbrydere til at opgive et hurtigt indbrud. Sådanne synlige sikkerhedssystemer kan være et effektivt middel til at reducere kriminalitet. Desværre kan erfarne kriminelle nemt tvinge dørene op på mange varevogne, og tit er standardlåse ikke er stærke nok til at holde de mere målrettede tyve væk. Hvis man udstyrer varevognen med en ekstra udvendig lås, som ikke er forbundet til bilens interne system, virker det ikke kun afskrækkende. Det bliver faktisk sværere at komme ind i bilen. Andre typer af synlige sikkerhedssystemer kan også bidrage til at mindske kriminalitet med varevogne, både på byggepladsen og i lagerbygninger. Det kan være effektivt at montere videoovervågning og skilte med overvågningen, det samme gælder synlige alarmsystemer.

2. Udnyt forbedrede systemer til værktøjsstyring

Virksomheder, der bruger manuelle eller regnearksbaserede systemer til værktøjsstyring, har vanskeligere ved at holde styr på, hvor værktøjet er – især hvis man har mange byggepladser forskellige steder. Ofte går værktøjet fra hånd til hånd i løbet af dagen, og uden et effektivt system er det svært at vide, hvad der er sket med dit udstyr. Værktøj kan let fjernes fra en byggeplads eller et lager uden at blive registreret af et manuelt værktøjsstyringssystem, og når du ikke ved hvor dit værktøj er, bliver det sværere at beskytte det mod tyveri. Det bliver også sværere at få stjålet værktøj tilbage, hvis du ikke er sikker på hvor eller hvornår værktøjet faktisk blev stjålet. Mangelfuld værktøjsstyring kan også føre til, at værktøj bliver forlagt eller forsvinder i systemet, hvorefter det registreres som mistet eller stjålet. Nogle gange er dette ikke tilfældet, og den manglende viden kan give problemer med lagerstyring og indkøb. Bedre systemer til værktøjsstyring giver mindre risiko for menneskelige fejl, så du faktisk ved, hvem der har dit værktøj, og hvor det er. Hvis du udsættes for værktøjstyveri og har denne information, kan du hjælpe politiet med at efterforske hændelsen, og det vil også være en fordel, når du anmelder skaden til forsikringsselskabet.

3. Skab større ansvar

Når du har en elektronisk database til din værktøjspark, kan du også registrere serienumre, så du har detaljerede oplysninger, hvis værktøjet skulle gå tabt. Mange virksomheder mærker også deres værktøj for lettere at identificere det og få det tilbage, hvis det stjæles. Bedre interne systemer kan få medarbejderne til at tage større ansvar for værktøjet. Hvis man skriver under, når man får værktøj udleveret, er man mere tilbøjelig til at passe bedre på det og sørge for, at det leveres tilbage på sikker vis, så man ikke står med ansvaret hvis et værktøj skulle forsvinde. En styrkelse af ansvarsfølelsen er et effektivt middel til at forbedre sikkerheden omkring værktøjet. Det kan hjælpe med at få medarbejderne til at låse værktøjet inde, når de forlader byggepladsen og sørge for at vognene parkeres og låses forsvarligt. De vil være mindre tilbøjelige til at lade værktøjet blive på byggepladsen natten over. Værktøjet vil også i mindre grad blive forlagt af uopmærksomme medarbejdere. Tyveri kan have store konsekvenser for en virksomhed. Når dyrt værktøj går tabt, kommer der ekstra omkostninger til indkøb eller leje af erstatningsværktøj. Dette kan føre til uplanlagt nedetid, øgede omkostninger og utilfredse kunder (samt irriterede medarbejdere og stressede ledere). Det er desværre umuligt at stoppe al kriminalitet, men hvis du forbedrer dine sikkerhedssystemer og din værktøjsstyring, kan du reducere nogle af de faktorer, der fører til tyveri.

Få nyttige råd om, hvordan du administrerer dit værktøj og gør din værktøjspark mere effektiv, ved at downloade vores gratis guide om øget produktivitet. Guiden indeholder vigtig information om lagerstyring, og den indeholder en række nyttige tips om forbedring af alle aspekter omkring produktiviteten i hele din værktøjspark.

Del