Derfor er det rigtige værktøj nøglen til at forbedre produktiviteten på byggepladsen

produktivitet på byggepladsen

Begrebet "det rigtige værktøj til opgaven" er en vigtig tilgang til forbedring af produktiviteten på byggepladsen. Selvom det foretrækkes at have det korrekte udstyr til hver opgave, lægges der ofte et pres på indkøbsfunktionen, når det kommer til at at købe værktøj. For indkøberne er det "rigtige" værktøj ikke nødvendigvis det bedst egnede til formålet, men derimod det værktøj, der har de laveste anskaffelsesomkostninger. Men disse såkaldte "billigere" alternativer giver ikke den bedste værdi over tid, fordi de kan have store konsekvenser for produktiviteten. Når medarbejdere udstyres med forkert værktøj, vil de være længere om at udføre opgaverne, og samtidig er der ofte mere nedetid på grund af reparationer. Disse problemer kan føre til forsinkelser i projekterne og øgede omkostninger langt ud over købsprisen for det enkelte værktøj.

Hvorfor får medarbejderne det forkerte værktøj?

Til trods for de negative resultater må medarbejdere ofte nøjes med værktøj, der ikke er egnet til opgaven, eller som ikke passer sammen med andet værktøj og udstyr på byggepladsen. Desværre er det en direkte følge af det øgede økonomiske pres på byggebranchen. Den britiske sammenslutning af byggevareproducenter (CPA) fandt i en undersøgelse fra 2017, at 86 % af alle entreprenører i byggesektoren var påvirket af en stigning i omkostningerne til råmaterialer. Da tilbudssummerne ikke steg i denne periode, var der et øget pres for at reducere omkostningerne. Dette pres blev ikke mindre på grund af usikkerheden omkring Brexit.

Udover de økonomiske udfordringer, der mærkes i hele branchen, måtte medarbejderne ofte bruge forkert værktøj på grund af utilstrækkelig værktøjsstyring. Selvom alle virksomheder bruger masser af tid på værktøjsstyring, baserer systemerne sig ofte på blyant, papir og regneark med deraf følgende lavere pålidelighed og effektivitet. Det kan føre til forskellige problemer, især hvis medarbejderne skal bruge særligt værktøj med kort varsel. Svage systemer til værktøjsstyring resulterer ofte i, at værktøjet i pladslederens optegnelser ikke er tilgængeligt i praksis. Resultatet er, at medarbejderne ofte må bruge det, der er i værktøjsparken på det givne tidspunkt, hvilket ofte kan betyde brug af upassende alternativer.  

Konsekvenserne for produktiviteten fra brug af forkert værktøj

Selvom alle disse årsager er forståelige, som nævnt i starten af denne blog, kan forkert værktøj have store konsekvenser for produktiviteten på byggepladsen. Værktøj med lavere anskaffelsesomkostninger er ofte langt mindre pålideligt, det bryder oftere ned med deraf følgende ekstra nedetid. Billigt alternativt værktøj kan også være større og tungere, hvilket gør det mere besværligt og vanskeligt at bruge – især hvis det skal løftes i forbindelse med arbejdet. Medarbejderne er nødt til at holde flere pauser, og det går ud over produktiviteten og effektiviteten på byggepladsen. Billigt værktøj har svagere eller færre funktioner, hvilket også kan gå ud over produktiviteten. Der kan opstå problemer med overophedning, som kræver længere nedkølingstider eller svagere hammerfunktion. Samtidig er medarbejderne nødt til at bruge mindre tid med værktøjet, fordi de tidligere når grænsen for vibrationer i hænder og arme end med mere avanceret udstyr.

Ud over de tekniske problemer med selve udstyret forstår indkøbsfunktionen måske ikke de praktiske problemer ved, at medarbejderne udstyres med alternativt værktøj. Her er ledningsbaserede alternativer til batteriværktøj et godt eksempel, fordi medarbejderne måske ikke har adgang til en strømkilde på arbejdsstedet. Hvis der indkøbes et ledningsbaseret alternativ, skal der ofte etableres elforsyning, og det resulterer i spildtid. Endelig kan uegnet værktøj også medføre en sikkerhedsrisiko for medarbejderne, som i sidste ende kan føre til retsforfølgelse af den ansvarlige, hvis der skulle opstå en ulykke.  

Produktivitetsfaktorer, der bør overvejes i din værktøjspark

Selvom det er vigtigt at reducere omkostningerne, kan uegnet, alternativt værktøj give et falsk billede af økonomien. Der bør være en effektiv balance mellem anskaffelsesomkostningerne og produktiviteten på lang sigt. Der er en række faktorer at overveje, som alle vil hjælpe dig med at opnå denne balance:

1. Egnethed til opgaven. Værktøjsvalget skal passe til de konkrete behov i den enkelte opgave. Der skal sikres egnet værktøj til byggepladsen og miljøet samt til den opgave, den enkelte medarbejder skal udføre.

2. Nem betjening og vedligeholdelse. Det er vigtigt at overveje de brugsmæssige aspekter i de opgaver, der udføres, samt hvor nemt det er at vedligeholde værktøjet. Skal værktøjet for eksempel løftes over hovedet? Vil medarbejderne være i nærheden af en strømkilde? Er der risiko for, at værktøjet bliver overophedet? Disse faktorer kan have stor indflydelse på produktiviteten på byggepladsen.

3. Levetiden for værktøjsalternativer med lavere anskaffelsesomkostninger er typisk kortere end levetiden på værktøj af højere kvalitet - levetiden for et værktøj i forhold til dets pris er en vigtig faktor i overvejelserne.

4. Købsprisen er kun en enkelt omkostning i forbindelse med ejerskabet af et værktøj. Det er vigtigt også at se på de øvrige direkte og indirekte omkostninger. Ud over anskaffelsesomkostningerne bør man se på reparation, administration, batteriskift, leje, kapitalomkostninger og tyveri. Når disse ekstra omkostninger lægges til, er købsprisen måske ikke helt så essentiel længere. Med det rigtige værktøj i din værktøjspark udføres arbejdet hurtigere, der bliver mindre nedetid, og vigtigst af alt – omkostningerne for din virksomhed bliver lavere. Derfor kan indkøb af alternativt værktøj med lavere anskaffelsesomkostninger føre til tabte muligheder, der kunne være undgået ved indkøb af bedre værktøj.

Hilti har over 75 års erfaring i branchen, og vores produktivitetseksperter har hjulpet tusindvis af kunder med at optimere og strømline deres værktøjspark og digitalisere styringen af deres værktøj og materiel samt holde skjulte omkostninger på et minimum og booste produktiviteten.

 

Vores produktivitetseksperter kan hjælpe dig med at forstå de direkte og de skjulte omkostninger fra din værktøjspark. Vi kan hjælpe dig med at gennemføre de ændringer, som holder din produktivitet i top og dine omkostninger i bund.

Del