Hvordan forvandler Internet of Things byggebranchen?

Internet of Things forvandler byggebranchen

Uanset om det handler om projekter, der overskrider tidsfristerne eller budgetterne, eller det handler om virksomheder, der ikke tilpasser sig efter forandringerne, så kan man ikke undgå at tale om produktivitet. Det ser man på med bekymring i byggebranchen for tiden, men hvad kan vi gøre for at ændre det? Faktisk viser det sig, at forskellige brancher netop har vendt blikket mod IoT (Internet of Things) for at låse op for ny produktivitetsvækst. Teorien er, at IoT kan digitalisere processerne og åbne op for effektivitet og konkurrencefordele, for eksempel i forbindelse med værktøj og materiel til byggeriet.   

 

Når under 6 % af alle byggevirksomheder gør fuldt brug af digitale planlægningsværktøjer, er det så nødvendigt at se nærmere på, hvordan IoT kan forvandle byggebranchen?

Hvad er IoT til byggeriet?

IoT forbinder fysiske ting, for eksempel et batteriværktøj, en kompressor eller en sikkerhedssele, med digitale informationer og processer. Ved at udstyre de fysiske genstande med sensorer og forbindelsesmuligheder kan data indsamles automatisk på stedet og bruges i software, der hjælper virksomheder med at drive vigtige forretningsprocesser. Omkostningerne, størrelsen og pålideligheden af de teknologier, der kræves for en vellykket implementering af IoT, er i dag på et realistisk niveau for byggebranchen.

Produktivitet i byggeriet, på stedet og på afstand

Der siges meget om, hvordan IoT kan gøre vores boliger, brancher og endda hele byer "smarte", men hvordan kan noget, der skaber omvæltninger i sektoren, reelt øge produktiviteten? Én måde er gennem forbedring af vedligeholdelsen og reparationen af maskiner samt sporing af værktøj og materiel for at sikre, at det aldrig går tabt eller bliver stjålet – et almindeligt anerkendt problem på store byggepladser. 

Når byggeriet kun har set en stigning i arbejdskraftens produktivitet på gennemsnitligt 1 % om året gennem de sidste to årtier, sammenlignet med 2,8 % for den samlede verdensøkonomi, så kan IoT bidrage væsentligt til at øge produktiviteten ved at sikre, at byggevirksomhederne har adgang til data i realtid. Disse data kan derefter forbedre maskinernes ydeevne og den forebyggende vedligeholdelse, reducere nedetiden og reparationsomkostningerne og reducere den tid, som det tager at finde værktøjer og materialer. Kort sagt kan den maksimale udnyttelse af værktøjet ved hjælp af IoT i sidste ende øge produktiviteten på byggepladsen. 

Transformationen er begyndt med IoT-løsninger

Er IoT allerede begyndt at have indvirkning på branchen? Og på hvilke processer? Uanset om det handler om udbudssager, BIM eller sporing af udstyr, så er IoT begyndt at sætte sine digitale fodspor. For det første er elektroniske udbud på vej til at blive standard i EU. For eksempel insisterer vi på digitale udbud i forbindelse med offentlige byggeprojekter, fordi denne kanal sikrer, at processerne med tildeling af kontrakter bliver mere gennemsigtige og effektive. For det andet vil BIM (Business Information Modelling), som allerede er vigtig for branchen, snart blive standard for alle på byggepladsen. Den store fordel ved at bruge BIM er, at der oprettes en digital simulering af projektet,  før den første sten bliver lagt. Det minimerer planlægningsfejlene og giver mulighed for hurtige beregninger og kvantificering af eventuelle ekstraomkostninger. 

Der findes også internetopkoblet værktøj, der som tidligere nævnt kan spores, identificeres og kontrolleres – alt sammen ved at udnytte IoT på tværs af udstyr og software, så livet på byggepladsen bliver lettere og mere effektivt. To gode eksempler på integration af Internet of Things er vores ON!Track.

hvorfor skal vi byde digitaliseringen velkommen og ikke ignorere den?

Ligesom med IoT-integrationen her hos Hilti med ON!Track, så giver IoT byggebranchen mulighed for at øge produktiviteten på og uden for byggepladsen på forskellige måder. Derfor er der ikke noget, der kan stoppe udviklingen i retning af digitalisering. Hvis digitaliseringen bliver ignoreret, kan virksomheder meget vel risikere at sakke bagud i forhold til deres konkurrenter, og derfor kan man ikke undgå at tage fat på det fundamentale spørgsmål omkring produktiviteten. 

Og hvor produktiviteten er udfordringen, så er det oplagt, at IoT tilbyder mange løsninger. Hvad er dine tanker omkring IoT til byggeriet? Har du digitaliseret forskellige dele af din forretning? Hvad fungerer godt, og hvad fungerer ikke godt med IoT-løsninger? Fortæl os det på vores Facebook-kanal.

Del