Hilti fire testing

Sikkerhed ved brand

EAD designretningslinjer og lovmæssige krav til support af mekaniske, elektriske og rørinstallationer

Vigtigt ved brand - tid til at komme væk

En af de vigtigste overvejelser ved design af brandsikker understøtning af mekaniske, elektriske installationer samt rørinstallationer er at sikre, at de mennesker, der opholder sig i bygningen, har tilstrækkelig tid til at komme sikkert ud af bygningen i tilfælde af brand. De få regler og retningslinjer, f.eks. European Assessment Documents (EAD), fokuserer på, hvor længe loftsinstallationer konstruktionsmæssigt skal kunne tåle høj varme.

Vidste du, at ...

3.8 m

Brande opstår
pr. år globalt

Nedstyrtende sænkede lofter, blokerede flugtveje og ødelagte indvendige og udvendige trapper er årsag til en stor andel af dødsfaldene. Når rør- og serviceinstallationer ikke er designet med tilstrækkelig sikkerhed, kan de udvikle sig til brandfælder ekstremt hurtigt, efter en brand er brudt ud. De mange skjulte rør, kanaler, kabler og montageskinner, der er ophængt under lofterne, bliver ustabile ved varme og kan falde ned og blokere flugtveje.

En brand spreder sig typisk i en bygning på kun fem minutter

Hilti fire testing curve

Når temperaturen stiger hurtigt, bliver stålet i rørinstallationens bæringer hurtigt blødt.

Hilti MEP supports fire
Komponenterne deformeres, og systemet styrter sammen.

Nationale regler og lovkrav

Hilti MEP fire damage example

Der er aktuelt to harmoniserede EU-standarder – EN 13501, som er en klassifikation af materialers brandbestandighed, og EN 1366-1:2104, som beskriver brandbestandighedstest for serviceinstallationer. De to standarder indeholder de vigtigste retningslinjer ved design af brandbestandige ventilationskanaler og røgstyring.

Ud over de to EU-standarder forklarer det tyske MLAR-direktiv vigtigheden af brandsikkerheden i ventilationssystemer, flugtveje og sænkede lofter:

 

  • Afsnit 5.2.2 om ventilationssystemer omhandler ventilationskanaler, som skal være brandsikre.
  • Afsnit 5.2.4 omhandler ventilationkanaler indbygget i sænkede lofter, som skal fastgøres, så de ikke styrter ned under brand.
  • Afsnittet om flugtveje forklarer, hvordan og hvor længe man skal holde flugtveje fri i tilfælde af brand.
  • I henhold til afsnittet om brandklassificerede sænkede lofter skal lofterne være brandsikrede mod brand både under og over loftet.
  • Der gælder særlige krav til skinnesystemer, der er monteret mellem det strukturelle loft og det sænkede loft.

Metode til brandsikkert design

Design af brandsikre rørbæringsløsninger er en vigtig opgave for bygningsplanlæggere, arkitekter og ingeniører.

Selvom det er en vigtig opgave, er der stadig ikke fastlagt en standardiseret og godkendt designmetode. Selv den bredt benyttede Eurocode 3 har i nye videnskabelige og brancheundersøgelser vist sig at være utilstrækkelig med hensyn til at forudsige deformation.

Manglerne ved Eurocode 3 skyldes det begrænsede anvendelsesområde: standarden omhandler stabiliteten i konstruktionsstål og ikke tynde, formede stålprofiler, der bruges til rørbøjler, montageskinner og lignende. Eurocode 3 anvendes stadig fejlagtigt ved design af lette metalkomponenter.

Hvorfor er Eurocode 3 ikke egnet til rørbæringssystemer?

Hilti fire design

Testresultater viser, at Eurocode 3 er utilstrækkelig

Leipzig Institute for Construction Material Research and Testing (MFPA) har konkluderet, at standarden er upræcis til forudsigelse af deformation af brandbestandige serviceinstallationer i bygninger ved brug af designmetoden i EN 1993-1-2 (også benævnt Eurocode 3).

Avancerede designretningslinjer for VVS, El og Ventilationsbæringer

Hilti har i samarbejde med de førende brandsikringsinstitutter DIBt og EOTA udarbejdet de nye EAD-retningslinjer (European Assessment Document) for brandsikkert design og test, der muliggør enkle, fleksible og omkostningseffektive løsninger.

ETA – European Technical Assessment

Hilti fire FEM

Hilti tilbyder innovative, sikre og fleksible løsninger, der opfylder lovkravene til brandsikre skinnesystemer. Vi overgår de aktuelle standarder og udvikler et sortiment af pålidelige bæringsløsninger til kanaler, rør og kabler.

Vi tilbyder et bredt sortiment af ETA-godkendte produkter, der opfylder alle lovkrav. 

Med de godkendte komponenter har du sikkerhed for, at dine specifikationer opfylder kravene til sikker evakuering, uhindret adgang for brandvæsenet og beskyttelse af værdifulde aktiver.

Relevante anvendelser

Hilti MEP supports

Loftskinne

Hilti MEP supports

Trapez

Hilti MEP supports

Trapezramme

Hilti MEP supports

Nedhængt konsol

Hilti MEP supports

Konsol

Hilti MEP supports

Enkeltbæring

Hilti løsninger og service

Hos Hilti har vi mere end 30 års erfaring med forskning i og design af produkter til beskyttelse af mennesker og aktiver mod brand. Vores omfattende sortiment af skinnesystemer, fastgørelsesteknologi og brandbeskyttelsessystemer er udviklet gennem flere årtier.

Vi tilbyder branchens førende supportservice og brugervenlige digitale løsninger, der øger jeres produktivitet og giver tidsbesparelser.

Hilti designservice

Ingeniørservice

Vi kan hjælpe dig med design af dit skinnesystem. Kontakt os - så finder vi en passende løsning til jeres behov.

KONTAKT EN HILTI INGENIØR

Vil du vide mere?

Når du har udfordringer i et aktuelt projekt, eller du har brug for tekniske rådgivning om valg af produkter, er eksperterne i Hilti Ingeniørservice klar til at hjælpe.

Hilti Innovations

Nyheder fra Hilti

Se vores nyeste produkter og services.

Se mere

Del