LOVKRAV TIL BRANDBESKYTTELSE

Europæiske lovkrav for brandsikkert bygningsdesign

Hilti modular support system MQ HDG for medium-heavy duty applications

Det er vigtigt at tage højde for lovkrav til brandbeskyttelse helt fra begyndelsen af dit design.

Brandlovkrav kan variere fra land til land, og de kan også være forskellige for bygninger af forskellige typer.

Konstruktionen er afgørende for, hvor længe et sænket loft eller en udfyldningsvæg holder i tilfælde af en brand. Derfor angiver retningslinjerne for brandbeskyttelse kravene til forskellige klasser af bygninger, lige fra små beboelsesejendomme til enorme industrianlæg.

SÅDAN KONSTRUERES FLUGT- OG REDNINGSVEJE

Hilti fire protection support system

En af de vigtigste overvejelser ved design af brandbeskyttelse er, at personer i bygningen skal have tilstrækkelig tid til at kunne komme ud i tilfælde af brand.

De tyske retningslinjer MLAR [4] (aktuel version 11/2005) beskriver, hvordan og hvor længe flugtveje skal holdes fri i tilfælde af brand.

De vigtigste budskaber i MLAR [4] omfatter:

• For brandsikre sænkede lofter skal den krævede brandbeskyttelse garanteres i tilfælde af brand fra oven og under loftet.

• Der gælder særlige krav til skinnesystemer, der er monteret mellem det strukturelle loft og det sænkede loft.

EUROPÆISKE STANDARDER I HOVEDTRÆK

EN 13501 og EN 1366-1:2104 er nogle af de vigtige harmoniserede europæiske standarder, der gælder for alle europæiske lande i forbindelse med brandsikkert design af ventilationskanaler og røgkontrol.

Desuden beskriver det tyske MLAR-direktiv også, hvor vigtig brandsikkerheden er i ventilationssystemer:

• Afsnit 5.2.2 omhandler ventilationslinjerne, der skal være brandbeskyttede. Det beskrives, hvordan de brandbeskyttede linjesektioner skal være fastgjort til tilsvarende brandbeskyttede bygningsdele.

• Afsnit 5.2.4 omhandler ventilationslinjerne over sænkede lofter. Det angives, at hvis ventilationslinjer installeres over brandbeskyttede sænkede lofter, skal ventilationslinjerne fastgøres, således at de ikke falder ned i tilfælde af brand (se DIN 4102-4:1994-03 [6], kapitel 8.5.7.5).

 

SPØRG EN INGENIØR

Del