Produktivitet

Hvad betyder det egentlig i byggebranchen?

what does productivity actually mean

Det såkaldte "produktivitetsproblem" er et almindeligt samtaleemne i byggeindustrien.

Byggevirksomhederne står over for mange udfordringer omkring produktiviteten. Vi har nævnt dem i en tidligere blog, blandt andet styring af omkostninger, overholdelse af regler og bestemmelser og ledelse af arbejdsstyrken.

For effektivt at kunne bekæmpe disse udfordringer med produktiviteten skal vi forstå, hvad der rent faktisk menes med produktiviteten i byggesektoren, og hvordan man kan måle den som virksomhed.

Hvad er produktivitet?

Enkelt defineret er produktivitet forholdet mellem output og input.

I byggeriet udtrykkes output normalt i vægt, længde eller rumfang, og input er typisk arbejdsomkostninger eller mandetimer.

Det fysiske fremskridt pr. person pr. timer, også kaldet arbejdsproduktiviteten, vejer tungt i den samlede beregning af produktiviteten i byggeriet.

De to vigtigste mål for arbejdsproduktiviteten er den effektivitet, hvormed arbejdet udnyttes i byggeprocessen, og den forholdsmæssige effektivitet, hvormed arbejdskraften gør, hvad den skal gøre på et givet tidspunkt og sted.

For at beregne arbejdsproduktiviteten i din byggevirksomhed kan du stille dig selv følgende spørgsmål:

  • – Hvor meget arbejde kan en gruppe på 20 medarbejdere udføre på en dag?
  • – Hvis antallet af medarbejdere er fast, hvor mange dage har du så brug for til at gennemføre opgaven?
  • – Hvis du har et fast antal dage til at gennemføre opgaven, hvor mange medarbejdere har du så brug for til at blive færdig til tiden?
  • – Hvor meget tid kan du spare på at færdiggøre en del af opgaven, hvis du investerer i udstyr, der arbejder hurtigere?

Hvorfor er produktiviteten vigtig?

Arbejdseffektiviteten er grundlaget for de fleste tilbudsestimater og samtidig målestok for at måle og følge resultaterne. Arbejdseffektiviteten hænger tæt sammen med fysiske ressourcer og evner i form af viden og kompetencer.

Det er logisk, at en arbejdsstyrke som har begrænset adgang til værktøj der er dårligt håndteret ikke kan levere det samme høje output som en produktiv virksomhed.

RAMMER FOR PRODUKTIVITETSFORBEDRINGER

produktivitetsforbedringer

Effektiv styring af arbejdskraften, værktøj og materiel vil løse nogle af byggebranchens største udfordringer, såsom:

 

  • – Overskridelser af budgettet og tidsfristerne
  • – Risiko for dårligt omdømme og manglende gennemførelse af projekterne
  • – Overtrædelser af bestemmelser om arbejdsmiljø og sikkerhed 

Sådan kan produktiviteten forbedres

Den teknologiske udvikling gør styringen af arbejdskraftens produktivitet mere forudsigelig. Brugen af teknologi kan afsløre manglende effektivitet i din virksomhed, forbedre planlægningen og hjælpe med at administrere værktøj og materiel. Det frigør tid hos medarbejderne og forbedrer den samlede lønsomhed.

 

ON!TRACK værktøjsstyring

Ikke alene kan ON!Track tilbyde en praktisk løsning på problemet med manglende eller tabte aktiver, det kan også have en signifikant positiv indvirkning på produktiviteten. Få mere at vide om sporing af aktiver.

Læs mere

Internet of Things (IoT)

Det er bevist, at forskellige industrier har vendt sig til Internet of Things (IoT) for at låse op for produktivitetsvæksten. Teorien er, at IoT har potentialet til at digitalisere processer for at opnå effektivitet og konkurrencemæssig fordel, såsom værktøjer og udstyr under konstruktion.

Læs mere

Del